Weissenhofsiedlung 1, House 14-15, Le Corbusier & Pierre Jeanneret

Inkjetprint på aluminium, kunstverket selges med hvit ramme

Ed. 1/5 solgt

Verket er del av en serie på fem fotografier som tar utgangspunkt I arkitektur-utstillingen Weissenhofziedlung I Stuttgart i 1927. Serien omhandler modernistisk arkitektur og farge. Grunnet spredningen av fotografier i svart-hvitt ble opprinnelig fargerik moderne arkitektur fra 1920-tallet feilaktig oppfattet som hvit. I dag lever forestillingen om «den funksjonalistiske sukkerbiten» med sine hvite vegger og flate tak i beste velgående. Fotoet viser Weissenhofsiedlung som er blant bygninger tegnet av Corbusier som er på Unescos verdensarvliste.

Alle bildene i denne serien har i ulik grad kontrollerte lyslekkasjer på negativene.

Gleditsch har ved flere anledninger jobbet med fargeoppfatninger innenfor kunst og arkitektur, og denne serien legger seg flott inn i hans kunstnerskap som helhet.

40 x 50 cm
Opplag: 5
kr 15 000,00
+ 5% i kunstavgift

Espen Gleditsch (f.1983, Holmestrand, NO) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2015).

Gleditsch arbeider hovedsakelig med foto og tekst. Prosjektene hans tar ofte utgangspunkt i historiske begivenheter, kunstverk eller arkitektur, hvor meningsforskyvninger og feiltolkninger har spilt en sentral rolle for deres virknings- og resepsjonshistorie. I tidligere utstillinger har antikk skulptur, arkitektur og farge vært tilbakevendende motiver. I arbeidene utforsker Gleditsch mekanismene bak historieskriving, konstruksjonen av historiske fortellinger, utilsiktede meningsforskyvninger og hvordan diffuse grenser mellom subjektiv erfaring og objektive fakta preger hvordan historiske narrativ etableres og formidles.

Gleditsch er innkjøp av Henie Onstad Kunstsenter, Haugar kunstmuseum, KORO, Universitetet i Oslo, Preus Museum, Møllersamlingen, Storebrands Kunstsamling, Utenriksdepartementet, Norges Bank og MoMA library, artist book collection.


On the Whispering Wind, QB Gallery, Oslo, NO
2023
mmmMarbles, Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2022
New Visions (group), Henie Onstad Art Centre, NO
2020
Den Siste Festen (group), QB Gallery, Oslo, NO
2020
25-year Anniversary Exhibition (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2020
Munchs Hus (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2018
Polymorphous Magical Substance (solo), Bergen Kunsthall, NO
2017
The Young Lions (group), Preus Museum, Horten, NO
2017
Lucia (group), QB Gallery & Blomqvist Kunsthandel, Oslo, NO
2017
Dislocating Surfaces - New Scandinavian Photography (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2016
A Place by the Sea, Noplace, Oslo, NO & Frama, Copenhagen, DK
2016
Polymorphous Magical Substance (solo), Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2016
White Lies (solo), Fotogalleriet [format], Malmö, SE
2015
Black Mountain. An Interdisciplinary Experiment 1933 – 1957, performance program (group), Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, DE
2015
All maten du åt og tankene i hjernen (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2015
Lucia, Hovedutstilling, 2017

Flere kunstverk