On the Whispering Wind

23.03 — 30.04.2023

Utstillingen åpner torsdag 23. mars kl 18:00 - 20:00.

Det siste tiåret har Espen Gleditschs kunstneriske praksis omhandlet hvordan historisk mening konstrueres og oppfattes. I utstillingen On the Whispering Wind, bestående av 14 fotografiske verk, videreutvikler han dette arbeidet og problematiserer det komplekse forholdet mellom fakta, tilfeldigheter og fortolkning.

Fotografiene i utstillingen er fra den romerske byen Pompeii som ble begravet av vulkansk aske i år 79. Om lag 2000 av byens innbyggere ble rammet av utbruddet fra Vesuv. Da utgravinger ble innledet på 1700-tallet, oppdaget arkeologer uforklarlige hulrom under lagene av jord og aske. Gjennom hundre år med utgravinger forble disse et mysterium, inntil hulrommene ble forsøkt fylt med gips. Da denne herdet og asken rundt ble fjernet avtegnet det seg 1:1 negativavstøpninger av mennesker frosset i møte med den uunngåelige tragedien. Fra disse naturskapte 'støpeformene' ble det fremkalt matte, ruglete gipsavstøpninger som legemliggjorde kroppene som nesten to årtusen tidligere ble innkapslet av askeregnet.

De gåtefulle gipsavstøpningene befinner seg i flere skjæringspunkter og unndrar seg kategorisering. Gipsfigurene er fremstilt de siste 150 årene, men fra støpeformer som ble dannet for 2000 år siden. Er de 'antikke' eller ‘moderne’, er de skapt av mennesker eller av naturen? Gir det mening å omtale dem som skulpturer eller er dette noe annet? Gleditschs fotografier berører blant annet spørsmål om forgjengelighet, og hvilke moralske implikasjoner som følger med å fotografere et 2000 år gammelt direkte avtrykk av levd liv, til forskjell fra en marmorskulptur.

Et tilbakevendende trekk i Gleditschs produksjon er vektleggingen av hvordan utilsiktede meningsforskyvninger preger formidlingen av historiske begivenheter, og denne utstillingen er intet unntak. Den rødbrune tonen som dominerte husveggene i Pompeii er kanskje antikkens mest ikoniske farge. På 1700- og 1800-tallet ble pompeiansk rød et statussymbol i kondisjonerte hjem i Nord-Europa, og utallige stuer ble malt i fargen som ble en markør både for antikken og for det nye fagfeltet arkeologi. Nyere undersøkelser har imidlertid sådd tvil om hvorvidt veggene i Pompeii opprinnelig var røde eller gule. Gjennom eksponering for den brennhete gassen fra vulkanen kan pigmentet ha blitt bakt og endret farge fra gul oker til rød.

I likhet med gipsavstøpningene leser Gleditsch denne ikoniske fargen som en hybrid mellom en kjemisk og en sosial konstruksjon – et fenomen i brytningspunktet mellom natur og kultur. I utstillingen manifesteres Pompeiis farger som ambivalente historiske sjikt fotografiene betraktes gjennom. Med utstillingen On the Whispering Wind sammenstiller Gleditsch gipsavstøpningene og fargene som to utilsiktede fenomener fremkalt av asken.

Les teksten Langt inni fjellet, skrevet av forfatter Hanne Ørstavik i anledning utstillingen.


Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Verket er innkjøpt av Møllersamlingen og Storebrands Kunstsamling
Verket er innkjøpt av Storebrands Kunstsamling
Verket er innkjøpt av Storebrands Kunstsamling

Kjøp verk fra utstillingen