Palazzo della Civilta Italiana #5

Pigmentprint og folie på glass, kunstverket selges med ramme

Serien Faded Remains av Espen Gleditsch er basert på forholdet mellom den greske og romerske antikkens skulptur og farge. Til tross for det historiske faktum at disse skulpturene opprinnelig var malt i en rekke sterke farger, har fortellingen rundt gresk og romersk skulptur siden renessansen vært en historie om hvit marmor. Marmoren representerer en del av vestlig identitet og kulturhistorie, og gjennom Faded Remains gjenoppliver Gleditsch en tapt sannhet, der de originale fargene gjeninnføres gjennom pigmenter på glasset.

Deler av serien Faded Remains ble vist på foto-triennalen "New Visions" på Henie Onstad Kunstsenter 21. februar - 16. mai 2020. Gleditsch var en av fem norske fotografer av totalt 31 kunstnere i utstillingen.

Flere verk fra serien er innkjøpt av Henie Onstad Kunstsenter og KORO.

Hør intervju med Gleditsch om verkene her - "Kulturstripa", NRK Radio, 12.02.2020

60 x 40 cm
Opplag: 5
kr 18 000,00
+ 5% i kunstavgift

Espen Gleditsch (f.1983, Holmestrand, NO) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2015).

Gleditsch arbeider hovedsakelig med foto og tekst. Prosjektene hans tar ofte utgangspunkt i historiske begivenheter, kunstverk eller arkitektur, hvor meningsforskyvninger og feiltolkninger har spilt en sentral rolle for deres virknings- og resepsjonshistorie. I tidligere utstillinger har antikk skulptur, arkitektur og farge vært tilbakevendende motiver. I arbeidene utforsker Gleditsch mekanismene bak historieskriving, konstruksjonen av historiske fortellinger, utilsiktede meningsforskyvninger og hvordan diffuse grenser mellom subjektiv erfaring og objektive fakta preger hvordan historiske narrativ etableres og formidles.

Gleditsch er innkjøp av Henie Onstad Kunstsenter, Haugar kunstmuseum, KORO, Universitetet i Oslo, Preus Museum, Møllersamlingen, Storebrands Kunstsamling, Utenriksdepartementet, Norges Bank og MoMA library, artist book collection.


(upcoming) Enter Art Fair 2024, Copenhagen, DK
2024
On the Whispering Wind, QB Gallery, Oslo, NO
2023
Marmorvariasjoner, Bogstad Gård, Oslo, NO
2023
mmmMarbles, Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2022
New Visions (group), Henie Onstad Art Centre, NO
2020
Den Siste Festen (group), QB Gallery, Oslo, NO
2020
25-year Anniversary Exhibition (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2020
Munchs Hus (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2018
Polymorphous Magical Substance (solo), Bergen Kunsthall, NO
2017
The Young Lions (group), Preus Museum, Horten, NO
2017
Lucia (group), QB Gallery & Blomqvist Kunsthandel, Oslo, NO
2017
Dislocating Surfaces - New Scandinavian Photography (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2016
A Place by the Sea, Noplace, Oslo, NO & Frama, Copenhagen, DK
2016
Polymorphous Magical Substance (solo), Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2016
White Lies (solo), Fotogalleriet [format], Malmö, SE
2015
Black Mountain. An Interdisciplinary Experiment 1933 – 1957, performance program (group), Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, DE
2015
All maten du åt og tankene i hjernen (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2015

Flere kunstverk