Drape

Archival pigment print, UV-print på glass.

Verket selges med ramme inkludert i prisen.

Verket er vist i utstillingen ‘mmmMarbles’, Kunstnerforbundet 2022.

I prosjektet mmmMarbles fotograferer Espen Gleditsch en spesifikk verksgruppe fra British Museum med en veldig spesifikk herkomst. Hans interesse for hvordan narrativ om historiske og samtidige begivenheter blir etablert, formidlet og legitimert, klassisk skulptur, modernistisk arkitektur, museumsrom, og ikke minst for farger og overflater, kommer sammen i utstillingen og verksserien. Serien tar utgangspunkt i Parthenon-frisen, fotografert av Gleditsch på British Museum. Han arbeider her videre på tematikken rundt en gjentatt feilslutning om at antikk skulptur og arkitektur i sin opprinnelse var utført i ren, hvit, umalt marmor. Noen av verkene i serien har fått hvit eller blå farge på glasset, som en kommentar på selve ideen om den hvite marmoren, samt en original blåfarge som er funnet i en skjørte-fold i selve frisen.

Ed. 1/5 innkjøpt av universitetet i Oslo (Domus Bibliotheca)

100 x 80 cm
Opplag: 5
kr 46 000,00
+ 5% i kunstavgift

Espen Gleditsch (f.1983, Holmestrand, NO) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2015).

Gleditsch arbeider hovedsakelig med foto og tekst. Prosjektene hans tar ofte utgangspunkt i historiske begivenheter, kunstverk eller arkitektur, hvor meningsforskyvninger og feiltolkninger har spilt en sentral rolle for deres virknings- og resepsjonshistorie. I tidligere utstillinger har antikk skulptur, arkitektur og farge vært tilbakevendende motiver. I arbeidene utforsker Gleditsch mekanismene bak historieskriving, konstruksjonen av historiske fortellinger, utilsiktede meningsforskyvninger og hvordan diffuse grenser mellom subjektiv erfaring og objektive fakta preger hvordan historiske narrativ etableres og formidles.

Gleditsch er innkjøp av Henie Onstad Kunstsenter, Haugar kunstmuseum, KORO, Universitetet i Oslo, Preus Museum, Møllersamlingen, Storebrands Kunstsamling, Utenriksdepartementet, Norges Bank og MoMA library, artist book collection.


(upcoming) Enter Art Fair 2024, Copenhagen, DK
2024
On the Whispering Wind, QB Gallery, Oslo, NO
2023
Marmorvariasjoner, Bogstad Gård, Oslo, NO
2023
mmmMarbles, Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2022
New Visions (group), Henie Onstad Art Centre, NO
2020
Den Siste Festen (group), QB Gallery, Oslo, NO
2020
25-year Anniversary Exhibition (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2020
Munchs Hus (group), Haugar Art Museum, Tønsberg, NO
2018
Polymorphous Magical Substance (solo), Bergen Kunsthall, NO
2017
The Young Lions (group), Preus Museum, Horten, NO
2017
Lucia (group), QB Gallery & Blomqvist Kunsthandel, Oslo, NO
2017
Dislocating Surfaces - New Scandinavian Photography (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2016
A Place by the Sea, Noplace, Oslo, NO & Frama, Copenhagen, DK
2016
Polymorphous Magical Substance (solo), Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2016
White Lies (solo), Fotogalleriet [format], Malmö, SE
2015
Black Mountain. An Interdisciplinary Experiment 1933 – 1957, performance program (group), Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, DE
2015
All maten du åt og tankene i hjernen (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2015

Flere kunstverk