Utvalgte verk: Juli

Kunstverk
01.07.2024

Denne måneden retter vi søkelyset mot skulpturens verden, en kunstform som utfolder seg i tredimensjonale uttrykk og materielle mangfold. Skulpturer har en unik evne til å engasjere betrakteren fra alle vinkler, og gjennom deres form, volum og tekstur skapes en fysisk tilstedeværelse som inviterer til interaksjon og refleksjon. De moderne skulpturene vi vil sette fokus på utfordrer konvensjonelle former og materialer, og viser en bredde av teknikker og tilnærminger. Hvert verk er et vitnesbyrd om skaperkraften og visjonen som driver skulpturkunsten fremover, og vi inviterer deg til å utforske skulpturenes mangfoldige verden sammen med oss.

Nellie Jonsson (f.1992, Umeå, Sverige) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo med en BFA (2016-2019) og MFA (2019-2021) i materialbasert kunst med fokus på keramikk.

Jonsson arbeider med keramikk, maleri og skulptur, og hennes figurative arbeider kommuniserer med en hverdagslig tone, samtidig som uventede komposisjoner og elementer setter et særegent preg på det lekne uttrykket. Verkene har referanser til forbrukerkultur og hverdagsliv, og fanger minner rundt gjenstander i livene våre som vi vanligvis ikke reflekterer over. De presenterer en tilstedeværelse – en omfavnelse av annerledeshet og personlighet, samt en forståelse for det faktum at minner kan skapes ut av de minste ting.

Jonsson er innkjøpt av Nasjonalmuseet, KODE og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.

Andrea Scholze (f. 1988, Oslo) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (BFA, 2011, MFA, 2016).

Scholze arbeider primært med keramikk, men utforsker også i økende grad andre materialer og uttrykk der elementer av biologi og menneskelige sinnsstemninger settes opp mot dyrenes verden. Skulpturene hennes er røft modellerte, ekspressive vesener i skjæringspunktet dyr/menneske. Tanker omkring hvordan det moderne mennesket i større grad fjerner seg fra naturen, for deretter å oppleve å lengte mot den er ofte til stede i verkene hennes. Skikkelsene i keramikk opptrer som bilder av oss selv, og kan frembringe eksistensielle refleksjoner hos betrakteren.

Scholze er innkjøpt av både private og offentlige samlinger, blant annet KODE, Bergen, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Equinor Art Programme, KORO og Oslo Kommunes Kunstsamling.

Kaja Dahl (f.1984, Oslo) har en mastergrad i Design for Luxury and Craftsmanship fra ECAL i Sveits og en bachelorgrad i Product and Interior Design fra Beckmans College of Design i Stockholm.

Hun arbeider med ulike materialer som rå sten, terrakotta, glass og porselen, og skaper skulpturer som svarer til et ønske om å forsterke det sanselige forholdet mennesket har til naturmaterialene rundt seg. Med teknikker som krysser mellom håndverk og produktdesign skaper Dahl unike og taktile verk med en karakteristisk estetisk sanselighet. Dahl har siden 2019 vært basert i Oslo etter en rekke år med designrelaterte prosjekter og residenser i utlandet.

Tidligere utstillinger inkluderer QB Gallery (2022), DOGA, Oslo (2020), Galleri Format (2020), Gallery Sorgenfri (2019), Dubai Art Week, Dubai (2019), New York Design Week, New York (2018) and Rosanna Orlandi, Milano (2018). Dahl er vinner av BoBedre Design Award (2020), Norwegian Young Talent Award (2016), og Materia Newcomer (2016). Dahls verk inngår i en rekke private og offentlig samlinger, og er innkjøpt av deriblant Nasjonalmuseet.

Kaare Ruud (b. 1993, Gausdal) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MFA) og Bergen (BFA).

Ruuds skulpturer tar ofte utganspunkt i hverdaglige bruksobjekter som opphøyes, transformeres og tillegges nye elementer. Betrakteren føler seg liten i møte med hans gigantiske bord og stoler, hans karakteristiske vann-slangeskulpturer kveiler seg rundt i lokaler og har utganger som minner mer om slanger som spruter og drypper ut vann. Ruuds opphøyer på elegant vis det ordinæres muligheter innenfor kunsten, noen ganger helt slik de er, andre ganger opphøyet med eksklusive materialer som bronse. Han gir vanlige figurative bruksobjekter et abstrakt og komplekst formspråk, og er et spennende talent innenfor det yngre feltet av norsk samtidskunst.

Lars Morell (f. 1980, NO) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo.

Morells arbeid har alltid omfattet og stilt spørsmål ved det synlige/usynlige og det som ser ut til å være noe det ikke er. I en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt har denne ikonografien blitt grundig utviklet innen mediene maleri, skulptur og fotografi. Morells nyeste serie malerier består av organiske former som "vokser" over lerretet. Hans fargete konstruksjoner kan ved første øyekast minne om forgrenede rotsystemer, men også konturer av lenker og kroker fra tidligere serier. Utførelsen varierer fra raske spontane penselstrøk til nøye justerende grep og avstemming. Løse og tydelige penselstrøk settes side om side med bakgrunnsflater i utviskede overganger. Paletten varierer fra duse jordfarger til intense pigmentmetninger. Morell utvikler verkene ut fra figurasjon og ser dem som abstraherte stilleben, som et dilemma mellom abstraksjon og representasjonsmaleri.

Morells verk er inkludert i samlingene til Malmö Kunstmuseum, Sørlandet Kunstmuseum, Equinor, KLP og Hoff Kunstsamling.

Liv Tandrevold Eriksen (f.1976, Oslo) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for farge.

Tandrevold Eriksen har en unik evne til å skape en fullstendig følelse av letthet i sine verk. Fargene, linjene og komposisjonen berører lerretsflaten, rett før de nærmest forsvinner i luften. Hennes tidligere malerier viste delikate nettverk av tynne lag med utvannet akrylmaling, som gir assosiasjoner til digitale tegninger eller fargeflekker på en brukt mobilskjerm. Siden da har lettheten i utførelsen av verkene tatt forskjellige former, og rommene som trylles frem i maleriene hennes fremstår stadig mer tvetydige og utforskende. Enkelte av verkene utforsker strøkene fra penselen, men i nyere tid har hun utforsket et mer skulpturelt element ved bruk av flerfargede lerretsbiter som hun syr på maleriene – derimot mister hun aldri opplevelsen av letthet. Resultatet blir relativt store lerret som okkuperes av amorfe flekker av maling som sprer seg og penetrerer stoffet. Gjennom bruk av søm og symaskin, muliggjør hun en opplevelse av stofflighet iboende i alle malerier på lerret, men som i hennes arbeider blir et poeng i seg selv. Disse arbeidene svever mellom definisjoner av maleri, tekstil, skulptur og collage. Hennes utforskende strek og tilnærming til lerretet understreker hennes evne til utvikling og nye måter å nærme seg maleriet som medium.

Tandrevold Eriksens verk er inkludert i en rekke private og offentlige samlinger, deriblant Statens Kunstråd, Sverige, Utenriksdepartementet, Norsk Kulturråd, Equinor og KLP.

Magnus Pettersen (f. 1983, NO) er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. I Pettersens første separatutstilling i galleriet titulert ‘Vitality and Self-interest’ presenteres en ny serie skulpturer som befinner seg i krysningsfeltet mellom kunstverk og funksjonelle objekter. Med en formell tilnærmelse kombinerer Pettersen ulike enheter av pigmentert betong støpt med polykromatiske overflater, med andre materialer som tre, stål og aluminium. Spørsmålet om hva som oppstår når design ikke lenger er bundet av funksjonalitet, men også strekker seg etter kunstens estetiske og etiske frihet, står sentralt i Pettersens kunstnerskap. Utstillingstittelen er blant annet inspirert av boken ‘Vibrant matter’ (2009) av filosofen Jane Bennet, som utforsker menneskets forholdt til omgivelsene og den vitale kraften iboende i materielle formasjoner.

Pettersen bor og arbeider i København.

Erika Stöckel (f. 1989, Kiruna, SE) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Kunstakademiet Umeå.

Hun jobber hovedsakelig med keramikk, og skulpturene hennes gir en følelse av organisk vekst i form av esende keramiske former bygget lag på lag. Den fortrengte kroppen er i fokus i Stöckels arbeid. De svulmende skulpturene fungerer som en representasjon av kroppen, der Stöckel stiller spørsmål omkring kroppslig selvbilde; hennes identitet som samisk er et viktig element i dette, og verkene illustrerer både skam og eierskap til egen kropp og identitet. Spørsmålet om en normativ kropp og hvordan vi forvandler et subjekt til objekt gjennom blikket er et gjennomgående tema i hennes praksis.

Sandra Vaka (f. 1980, Stavanger) er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (MFA, 2011), og Kunsthøgskolen i Oslo (BA,2006).

Hun arbeider primært med foto, skulptur og installasjon. Gjennom en konseptuell tilnærming til fotografiet sammenstiller Vaka tilsynelatende uforenelige faktorer som vann og teknologi, det evige og det forgjengelige. Her utforskes særlig hvordan menneskelig persepsjon, kropp og identitet forandres i en stadig skiftende virkelighet og natur. Det kombineres både humor og alvor når Vaka utforsker hverdagslige ting som vi kobler til kroppen, som for eksempel håndklær, sugerør og skjermer, med et pek mot begjær, konsum og nytelse som karakteriserer dagens forbrukersamfunn.

Vakas verk er inkludert i en rekke offentlige samlinger, som Stavanger Kunstmuseum, KORO - Kunst i offentlig rom, Statens Kunstfond (DK) og NOCO - Nordic Contemporary Art Collection (SE). Vaka bor og arbeider i Stavanger og Berlin.

Julia K. Persson (f. 1992, SE) har en MFA fra Kunsthøgskolen i Oslo og en BA fra Lund Arkitektskole. Arbeidene hennes dreier seg rundt skulpturer og installasjoner i storskala, hovedsakelig laget i leire, keramikk og tekstiler. Gjennom abstrakte og figurative former utforsker hun konstruksjoner; i våre bygde omgivelser, men også i våre ideer og tanker. Det er ofte når noe går galt, går i stykker eller tar slutt at interessen hennes vokser og arbeidet begynner. Ved å jobbe med leire i dens ulike stadier, fra våt til brent, utforsker Persson hva de ulike materialitetene kan bære og uttrykke.

Persson har blant annet stilt ut ved Rackstadmuseet og Höganäs Konsthall, og har deltatt på en rekke gruppeutstillinger på blant annet ROM for kunst og arkitektur, og med PYTON på Kunstnerforbundet og London Craft Week.

Morten Jensen Vågen (b. 1987, Haugesund, NO) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo.

Vågen arbeider med performativ video og skulptur. Visuelt fokuserer han på urbane rom med tematikk som populærkultur og overvåkning. I skulpturene belyser Vågen hverdagslige objekter som finnes i urbane byer; et overvåkningsrom forkledd som en haug med planker eller en stabel med murstein, et stilleben av tilsynelatende søppel og objekter man vanligvis finner i byrommet eller snudd på hodet: 500-lapper laget av funnet papir og størknet kaffe. I videoverkene blir prosessen rundt verket eller dets funksjon understreket som en type instruksjonsmanual. Mange av verkene tar eierskap til byrommet og stiller spørsmålstegn ved ideer om verdi i et kapitalistisk samfunn.

Vågen er innkjøpt av Oslo Kommunes Kunstsamling og Haugalandmuseet.