Nytt Alfabet (U)

Tresnitt

Gerd Tinglum har en spesiell interesse for farger og har gjennom en årrekke utviklet et personlig fargealfabet der hver farge har en spesiell betydning. I serien 'Nytt alfabet' viser Tinglum tresnitt i primær og komplementærfarger. Hun oppfatter farger som et eget språk, og mener at fargene vi omgir oss med i det daglige innehar egne meninger som er med på å forme oss. De sterkt koloritiske bildeflatene i fremstår som modernistisk orienterte, visuelle henvendelser, samtidig som de er et resultat av bakenforliggende metoder og konsept. Tinglum jobber ut ifra at det er innholdet, altså bokstaven, som bestemmer fargen, og benytter seg konsekvent av 11 farger som er videreutviklet fra elementær fargelære. At serien er utviklet gjennom teknikken tresnitt er ikke tilfeldig. Tinglum viser her til emytologi, og at ordet bøkestav stammer fra bokstav. Når Tinglum dermed skulle utvikle sitt nye fargealfabet, var det gitt at serien skulle realiseres gjennom den grafiske teknikken tresnitt. Ved bearbeidelsen av hvert verk fremkommer spørsmålet: Hvor lite av treplaten kan skjæres bort for at det skal bli en bokstav? Serien er en spennende og fargerik lek med alfabetets grafiske former og fargenes språk.

Opplaget varierer opp til 12 stk av hvert motiv i serien. Da fargeoverføringen fra treplate til papir varierer fra gang til gang er det store forskjeller i trykkene, noen er lyse, andre er mørke, noen har mye trestruktur, andre ikke. Serien er derfor ikke nummerert.

Hele serien fra A til Å er innkjøpt av Oslo Kommunes Kunstsamling og Trondheim Kunstmuseum.

64 x 50 cm
Unik
kr 7 500,00
+ 5% i kunstavgift

Gerd Tinglum (f.1951, Trøndelag) er utdannet billedkunstner ved Fachhochschule für Gestaltung Hamburg (1969–72), Hochschule für Bildende Künste Hamburg (1975–77), Statens Kunstakademi i Oslo (1977–80) og Tokyo University of Fine Arts (1980–82). Hun var professor i maleri ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 1996 til 2009 og ble ansatt som professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2012, der hun har vært rektor siden 2014. Tinglum har siden 2004 motatt Statens garantiinntekt for kunstnere. Hun anses som en pionér innen den norske konseptkunsten og flere av hennes verk var med i utstillingen Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet ved Museet for Samtidskunst i 2016. Tinglum arbeider med ulike materialer som maleri, tegning, video, fotografi, lyd og tekstil, og stiller seg pragmatisk til hvilke materialer idéene skal realiseres i. Hun har en spesiell interesse for rene farger og har gjennom en årrekke utviklet et personlig fargealfabet der hver farge har en spesiell betydning.

Tinglums kunstverk er å finne i samlingene til Nasjonalmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Utenriksdepartementet, KODE, Oslo Kommunes Kunstsamling og Norsk Kulturråd.

(upcoming) #FramedinBelarus - et sosialt kunstprosjekt (group), Kunstbanken, Hamar, NO
2024
22 1/2, LNM, Oslo, NO
2023
Fra null til ni (solo), QB Gallery, Kuben, Oslo, NO
2021
19 1/2 (solo), Kunstnerforbundet, Oslo, NO
2021
Three little maids from school, QB Gallery, Oslo, NO
2019
Stille Revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet (group), Nasjonalmuseet for Kunst, arkitektur og design, Oslo, NO
2016
Gerd Tinglum (solo), Kunstnernes Hus, Oslo
2010
Gerd Tinglum I arbeider I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 (solo), Stenersenmuseet, Oslo
2005

Flere kunstverk