Fra null til ni

25.11 — 19.12.2021

I 2018 realiserte Gerd Tinglum en serie med tresnitt kalt «Nytt Alfabet». Serien er konstruert ut ifra konseptet om å fjerne så lite som mulig av negativrommet i et rektangel, men samtidig nok til at motivet for hver enkelt bokstav er gjenkjennelig. «Fra Null til Ni» fra 2021 er en videreføring av serien «Nytt alfabet», og det samme grepet med negativt rom gjøres her med utgangspunkt i tallrekken 0 - 9.

Tinglum anses som en pioner innen norsk konseptkunst. Hun arbeider i flerfoldige medier som velges ut ifra hva som passer best til innholdet i arbeidet. Serien «Nytt Alfabet» bruker den etymologiske betydningen av bokstav, en stav av bøk, som grunnlag for å velge tresnitt som teknikk.

Igjennom karrieren sin har Tinglum utviklet et eget fargesystem basert på grunnfargene, der hver farge er tilknyttet meninger; deriblant har bokstaver og tall egne korresponderende farger. Systemet består av i alt 11 grunnfarger som helt siden tidlig på 90-tallet er blitt anvendt i alle Tinglums arbeider som omhandler farge.

Alle trykkene er særegne trykk og ikke nummererte, sporene fra trykk-teknikken og påføringen av farge er med på å gi hvert tresnitt et individuelt uttrykk.

- -

Gerd Tinglum (f.1951 i Nord-Trøndelag) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Fachhochschule für Gestaltung Hamburg, Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Statens Kunstakademi i Oslo og Tokyo University of Fine Arts. Hun var professor ved Institutt for Farge på Kunsthøgskolen i Oslo fra 1996 til 2009 og ble ansatt som professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2012, der hun var rektor fra 2014 - 2019.

Tinglum er representert i flere av de største kunstsamlingene i Norge, og har blant annet stilt ut på Museet for Samtidskunst, Kunstnernes hus, Trondheims Kunstmuseum, Kunstnerforbundet, Brands Kledefabrik, Wilhelmshaven Kunsthalle. Flere arbeider har blitt realisert i det offentlig rom, et utvalg er Den Norske Ambassaden i New Dehli, Asker og Bærum politistasjon, Halden Fengsel og Mortensrud Psykiatriske sykehus, UiO.

Kjøp verk fra utstillingen