Utvalgte verk: August

Kunstverk
01.08.2023

Denne måneden belyser vi kunstnere som på ulike måter har tolket forholdet mellom det naturlige og og det kunstige, og finner et midtpunkt mellom disse ytterpunktene. eksempelvis ved å benytte naturlige materialer til å lage kunstige og konstruerte formasjoner eller det motsatte.


Sandra Vaka (f. 1980, Stavanger) er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (MFA, 2011), og Kunsthøgskolen i Oslo (BA,2006). Hun arbeider primært med foto, skulptur og installasjon. Gjennom en konseptuell tilnærming til fotografiet sammenstiller Vaka tilsynelatende uforenelige faktorer som vann og teknologi, det evige og det forgjengelige. Her utforskes særlig hvordan menneskelig persepsjon, kropp og identitet forandres i en stadig skiftende virkelighet og natur. Det kombineres både humor og alvor når Vaka utforsker hverdagslige ting som vi kobler til kroppen, som for eksempel håndklær, sugerør og skjermer, med et pek mot begjær, konsum og nytelse som karakteriserer dagens forbrukersamfunn.

Vakas verk er inkludert i en rekke offentlige samlinger, som Stavanger Kunstmuseum, KORO - Kunst i offentlig rom, Statens Kunstfond (DK) og NOCO - Nordic Contemporary Art Collection (SE). Vaka bor og arbeider i Stavanger og Berlin.

I disse verkene skaper kunstneren en metaforisk forbindelse mellom noe kunstig som et plaststrå og stilker av blomster. Resultatet er en serie gjenstander der natur og syntetisk smelter sammen som en ny skapning.

Kaja Dahl (f.1984, Oslo) har en mastergrad i Design for Luxury and Craftsmanship fra ECAL i Sveits og en bachelorgrad i Product and Interior Design fra Beckmans College of Design i Stockholm. Hun arbeider med ulike materialer som rå sten, terrakotta, glass og porselen, og skaper skulpturer som svarer til et ønske om å forsterke det sanselige forholdet mennesket har til naturmaterialene rundt seg. Med teknikker som krysser mellom håndverk og produktdesign skaper Dahl unike og taktile verk med en karakteristisk estetisk sanselighet. Dahl har siden 2019 vært basert i Oslo etter en rekke år med designrelaterte prosjekter og residenser i utlandet.

Her bruker kunstneren naturlige materialer, som tre eller stein, for å lage nye kunstige gjenstander, og skulpturer, som ønsker å gå i dialog med mennesker. Kunstverkene hennes kan betraktes som midtpunktet mellom mennesker og natur.

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo (2011).

Et gjennomgående tema i arbeidene til Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur.

Kaare Ruud (b. 1993, Gausdal) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MFA) og Bergen (BFA). Ruuds skulpturer tar ofte utganspunkt i hverdaglige bruksobjekter som opphøyes, transformeres og tillegges nye elementer. Betrakteren føler seg liten i møte med hans gigantiske bord og stoler, hans karakteristiske vann-slangeskulpturer kveiler seg rundt i lokaler og har utganger som minner mer om slanger som spruter og drypper ut vann. Ruuds opphøyer på elegant vis det ordinæres muligheter innenfor kunsten, noen ganger helt slik de er, andre ganger opphøyet med eksklusive materialer som bronse. Han gir vanlige figurative bruksobjekter et abstrakt og komplekst formspråk, og er et spennende talent innenfor det yngre feltet av norsk samtidskunst.

Her forvandles naturlige gjenstander til menneskelige former som formidler følelser som er en del av den menneskelige verden. Naturen brukes som et verktøy for å uttrykke noe som ikke er rasjonelt og objektivt slik naturen kunne vært, men mer subjektivt som en del av den menneskelige verden.