Untitled (Lock Picking is Key) II

Inkjet print, risset ar-glass, ramme laget av kunstner

Serien "Untitled (Lock Picking is Key)" spiller på Tallerås' interesse for forskjellige språk og lag med informasjon man finner i bybildet. Utgangspunktet for verkene er kunstnerens bevegelser i byrommet utenfor allfarvei. Noen av verkene viser utsikter fra tak, kun tilgjengelige via stillaser eller takrenner, utsikter som kun er gitt dem med toppetasje-leiligheter. Et annet bilde viser en 'sti' under byen via en stige og ned i et hull i bakken. Arbeidene i serien utforsker andre muligheter for bevegelse og en leting etter andre former for verdi man kan tilegne seg i en by. Tallerås har navigert seg rundt og fotografert disse avgrensede stedene og stiene - og på den måten aktivert dem for offentligheten både med kamera og sin fysiske tilstedeværelse. I de ferdige arbeidene er glasset blitt risset inn med forskjellige typer nøkler og låser. Å risse i glass er en teknikk lånt fra vandalismens språk i byen, noe man ofte ser på trikk- og t-banevinduer. Hans interesse for lirking av låser er en metaforisk en, og disse nøklene representerer en ide om ubegrenset tilgang til byen.

90 x 60 cm
Unik
kr 38 000,00
+ 5% i kunstavgift

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo (2011).

Et gjennomgående tema i arbeidene til Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur.

Tallerås er innkjøpt av Oslo Kommunes kunstsamling, Bærum Kommunes kunstsamling, Stavanger Kommunes kunstsamling og Norsk Kulturråd.

To Reclaim Lost Futures, Kunsthall Oslo, Oslo, NO
2023
Concrete Reflections (group), QB Gallery, Oslo, NO
2023
Performing the Fringe (group), Konsthall C, Stockholm, SE // Pori Art museum, FI
2020 - 2022
Screening of "Impressions of Topography", Contemporary Art Scenter (CAC), Vilinus, 2020
2020
notes on autonomy, impressions of topography (solo), Prosjektrom Normanns, Stavanger, NO
2019
Enter Art Fair (solo), Art Fair, QB Gallery, Copenhagen, DK
2019
A Roof of One's Own, QB Gallery, Oslo, NO
2018
Det Felles Eide (group), Kunstnernes hus, Oslo, NO
2018
SNAP (group), Norwegian Museum of Conteporary Art, Oslo, NO
2017
Disappearing Acts (group), LIAF biennial
2015
Lediggang og Omkringdriven (solo), Kunsthall Oslo, NO
2012

Flere kunstverk