Meditations (All that is different and astray)

Inkjet print

Ed. 1/3 solgt

Et gjennomgående – kanskje det gjennomgående – tema i arbeidene til Jon Benjamin Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Man skal ikke lese mange av tekstene som er skrevet om kunstneren før man støter på ordet flaneur. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås i en lang rekke arbeider opptrådt som en som beveger seg på en nær konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. I de tre verkene i serien Meditations portretterer Tallerås seg selv skuende over byen; en helt åpenlys referanse til Caspar David Friedrichs «Vandreren» - det ikoniske maleriet fra 1818 der romantikkens estet betrakter verden, forhøyet, på avstand og, antar vi, fanget i dypsindig, eksistensiell kontemplasjon. I disse fotografiene ser vi Tallerås, i to av dem stående på takene til hus som snart skal rives, kikke utover ulike panoramiske utsnitt av byen. De utsiktene vi ser, via kunstnerens figur i motivet, vil altså forsvinne fra byrommet, eller i det minste gjøres utilgjengelig.

I de vandringer vi tidligere har sett Tallerås gjøre gjennom byen har vi sett ham utfordre en slags uskreven bruksrett for byrommet, som om kysten og villmarkens allmannarettslige logikk benyttes på byen. Samtidig vet vi at denne typen bruk ofte er knyttet til ulovlige aktiviteter som graffiti. Spørsmål om hvor grensene går for ulike deler av byrom og urbane landskap, privat versus offentlig rom, og ikke minst hvilke relasjoner som eksisterer når det kommer til forholdet mellom juridiske, sosiale og fysiske konstruksjoner. Her oppstår prekære spørsmål om eierskap, både økonomisk og juridisk og mer symbolsk.

144 x 120 cm
Opplag: 3
kr 54 000,00
+ 5% i kunstavgift

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo (2011).

Et gjennomgående tema i arbeidene til Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur.

Tallerås er innkjøpt av Oslo Kommunes kunstsamling, Bærum Kommunes kunstsamling, Stavanger Kommunes kunstsamling og Norsk Kulturråd.

To Reclaim Lost Futures, Kunsthall Oslo, Oslo, NO
2023
Concrete Reflections (group), QB Gallery, Oslo, NO
2023
Performing the Fringe (group), Konsthall C, Stockholm, SE // Pori Art museum, FI
2020 - 2022
Screening of "Impressions of Topography", Contemporary Art Scenter (CAC), Vilinus, 2020
2020
notes on autonomy, impressions of topography (solo), Prosjektrom Normanns, Stavanger, NO
2019
Enter Art Fair (solo), Art Fair, QB Gallery, Copenhagen, DK
2019
A Roof of One's Own, QB Gallery, Oslo, NO
2018
Det Felles Eide (group), Kunstnernes hus, Oslo, NO
2018
SNAP (group), Norwegian Museum of Conteporary Art, Oslo, NO
2017
Disappearing Acts (group), LIAF biennial
2015
Lediggang og Omkringdriven (solo), Kunsthall Oslo, NO
2012

Flere kunstverk