Hilde Honerud

Foto

Hilde Honerud (f.1977, NO) er utdannet ved Napier University of Edinburgh og Kunstakademiet i Oslo.

Honerud har de siste årene arbeidet med forholdet mellom geopolitiske hendelser og enkeltindividet fra et humanistisk perspektiv, noe som kommer til uttrykk i fotografier som belyser ulike menneskeskapte situasjoner. Honerud har blant annet arbeidet med temaer som hvordan det er å være barn i Palestina og vokse opp i en langvarig politisk konflikt, hvordan det er å bo på transittmottak og i flyktningleir. Denne problematikken er særlig belyst i verksserien GYM, der Honerud har fotografert og bearbeidet motiver tatt gjennom sitt lange engasjement for initiativet ´Yoga and Sport with Refugees´ i Moria-leiren på Lesvos. Honerud arbeider også med prosjekter som omhandler bilder i nyheter, naturkatastrofer og bilders retoriske grep. Arbeidene til Honerud ligger tett på en journalistisk og dokumentarisk stil, men motivene er langt unna det klassiske katastrofefotografiet. Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling og det komplekse forholdet mellom form og innhold. Gjennom en formell tilnærming, ønsker Honerud å undersøke hvordan prekære politiske og sosiale forhold kan oppleves gjennom det hverdagslige og gjenkjennelige.


Upcoming solo, MELK, Oslo, NO
2024
Still life #2 (group), QB Gallery, Oslo, NO
2024
KÖSK @ Oslo Negativ (group), Den Gamle Veterinærhøgskolen, Oslo, NO
2023
It's always morning somewhere (solo), QB Gallery, Oslo, NO
2022
Melketenner (group), Nitja, Lillestrøm, NO
2022
GYM (solo), MELK, Oslo, NO
2021
Å stirre en kamel i hvitøyet (group), KÖSK, Oslo, NO
2021
The Contrast Between the Photographed Moment and All Others (solo), Bærum Kunsthall, Bærum, NO
2020
It is a light which objectifies everything and confirms nothing (solo), Buskerud Kunstsenter, Drammen, NO
2019
Høstutstillingen (group), Kunstnernes Hus, Oslo, NO
2019 /2015
Practising Norwegian (solo), Kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Namsos, NO
2018
It's not easy to make history (solo), Oslo Public Library, Oslo, NO
2017
#duemay2016 (solo), BOA, Oslo, NO
2016
Every Sunset Counts (solo), Bærum Kunsthall, Bærum, NO
2016

Kunstavisen.no, 15.11.2023: Hva vil du bli når du blir stor?

Kunstavisen.no, 01.06.2021: Kroppsøvelser - utstillingsanmeldelse

Kunstavisen.no, 12.05.2020: Flyktningfoto uten katastrofedimensjon - utstillingsanmeldelse

Subjekt, 29.04.2020: Intervju med Hilde Honerud

Oslo Fotokunstskole, 13.09.2019: Andre fortellinger fra hverdagen i flyktningleir

Fotografi.no: Fotografen Hilde Honerud

Kunstverk