Oslo Negativ

01.10 — 24.10.2021

Fotografimesse på Det Gamle Biblioteket (Deichmann)

Bøkene har flyttet ut og det 12.000 kvadratmeter store bygget er fylt med foto fra mer enn 100 norske og internasjonale fotografer og vil under festivalperioden by på en arkitektonisk vandring gjennom skjulte ganger og mørkerom, som aldri før har vært åpent for publikum.

- -

Et gjennomgående – kanskje det gjennomgående – tema i arbeidene til Jon Benjamin Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Man skal ikke lese mange av tekstene som er skrevet om kunstneren før man støter på ordet flaneur. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås i en lang rekke arbeider opptrådt som en som beveger seg på en nær konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. I de tre verkene i serien Meditations portretterer Tallerås seg selv skuende over byen; en helt åpenlys referanse til Caspar David Friedrichs «Vandreren» - det ikoniske maleriet fra 1818 der romantikkens estet betrakter verden, forhøyet, på avstand og, antar vi, fanget i dypsindig, eksistensiell kontemplasjon. I disse fotografiene ser vi Tallerås, i to av dem stående på takene til hus som snart skal rives, kikke utover ulike panoramiske utsnitt av byen. De utsiktene vi ser, via kunstnerens figur i motivet, vil altså forsvinne fra byrommet, eller i det minste gjøres utilgjengelig.

Vist i de gamle lokalene til Deichmann henger verkene på hver sin side av et vindu hvor man kan skue ut over krateret etter Y-blokka; et godt eksempel på en by i endring.

Tallerås er også en del av Oslo Negativs videoprogram i kinosalen.

Kjøp verk fra utstillingen