Our Other Room

31.08 — 01.10.2023


Vi kan se for oss hva som skjer i det andre rommet, vi kan oppfatte lydene og forestille oss handlingene som utspiller seg. Vi tolker tegnene som er igjen og gjenskaper imaginære scener.

Bilder inne i og utenfor de faktiske bildene.

Hvert menneske forbinder det som er nytt med det som er kjent, og skaper mentale koblinger som bare eksisterer én gang i tid og rom.

En frukt blir menneskelig, et kjærtegn kanskje det motsatte.

Geir Moseids fotografier skildrer ambivalente øyeblikk i dagliglivet, sakrale, ubevegelige og frosset i tid. Hjemmet er et tilbakevendende tema. Lukkede rom, stillebenvisjonene, et bord, en frukt, blomster som forvitrer.

En viss intimitet oppstår fra motivene som fører betrakteren i dialog med det som observeres. Noe skjer alltid, selv når alt står stille.

Tankene går til det andre rommet, hvor selv blomster tross alt dør når dagen går mot slutten.

Geir Moseid, Second Stage, 2023, C-print og hvit ramme, 80 x 54 cm, ed. 6 + 2 ap

Kjøp verk fra utstillingen