I Speak Material

01.09 — 16.10.2022

QB Gallery har glede av å presentere utstillingen I Speak Material med Kaja Dahl i visningsrommet KUBEN, Dahls første separatutstillling i galleriet. Utstillingen viser nye stein- og glassskulpturer i ulike størrelser, der fokuset ligger på materialene og sanseopplevelser som utspiller seg i møtet mellom verk og betrakter. Hva oppstår når vi virkelig tar oss tid til å betrakte et verk - når vi tillater oss å mediere over verkets materialitet?


__


Å lytte med øynene

Å virkelig se

Konsentrasjon og fokus settes ustanselig på prøve

Gi tid og høst tid til å vise indre farger

Se lyset gjennom glasset forandre og forandres

Se en gang til

Ved tredje øyekast, ser du mer - nå som du lytter med øynene?

Kjøp verk fra utstillingen