Utvalgte verk: oktober

Kunstnere
01.10.2022

Fotografi er et medium med stadig fornyet aktualitet. Denne måneden trekker vi frem kunstnere som har markert seg gjennom stadig fornyelse av fotografiet og dets ulike presentasjonsformer.


Christian Tunge (f. 1989) vant nylig Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstustillingen 2022. Han ble tildelt prisen for serien Immolation (Burning Men, #1-4 (2022). Utgangspunktet for serien med risotrykk var en rekke fotografier av det som på engelsk heter "self-immolation" (norsk oversettelse: selvantenning). Serien er et godt eksempel på hvordan fotografiet endrer uttrykksform ved å bearbeides gjennom grafiske teknikker. Tunge arbeider hovedsakelig med fotografi, trykk og kunstbøker. Han er grunnleggeren av forlaget Heavy Books og er en av kunstnerne bak det kunstnerstyrte fotogalleriet MELK som åpnet dørene i 2009.

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) nyere fotografiske verk spenner mellom skulptur og installasjon. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur og kombinerer byggematerialer og foto for å belyse forholdet mellom individet og det urbane liv.

Hilde Honerud (f.1977) har de siste årene arbeidet med forholdet mellom geopolitiske hendelser og enkeltindividet fra et humanistisk perspektiv. Denne problematikken er særlig belyst i verksserien It´s always morning somewhere, der vi møter et skulpturer verk som strekker seg oppover og som vender seg i ulike retninger. De seks fotografiske motivene henviser til naturens bestanddeler og menneskets posisjon i forhold til dem, og blir således bærere av referanser. Som betrakter kreves det en aktiv deltagelse: for å oppdage motivene, må du bevege deg rundt skulpturen. Først da vil nye betydningslag synliggjøre seg, og nye medieringer ta form. Problematikken belyses også i serien GYM, der Honerud har fotografert og bearbeidet motiver fanget gjennom sitt lange engasjement for initiativet ´Yoga and Sport with Refugees´ i Moria-leiren på Lesvos.


Per Christian Brown (f. 1976) arbeider med analogt fotografi og video. Arbeidene hans utarbeides på malerisk vis ved at det ofte er klare iscenesettelser som foreviges i verkene. Brown er fascinert av metamorfose, forandring og forgjengelighet, både naturlig og kulturelt. En av hans siste serier «Wonders of the Volcano» viser blant annet iscenesettelser av flytende fargepigmenter i vann. Dette legger seg inn under et større prosjekt der han utforsker menneskets emosjonelle og fysiske forhold til grunnstoffene jord, ild, luft og vann.

Espen Gleditsch (f. 1983) arbeider med det fotografiske mediets begrensninger, og fotografiet som opphav til meningsforskyvninger og feiltolkninger i en kulturhistorisk sammenheng. Gjennom tekst og bilde undersøker han fotografiets tvilsomme rolle som historisk dokument, og videre hvordan en kombinasjon av tilfeldigheter, utilsiktede meningsforskyvninger og menneskelig begjær preger hvordan historiske narrativ etableres og formidles.