Utvalgte verk: mai

Kunstverk
01.05.2023

Naturen har blitt brukt som inspirasjonskilde for mange kunstnere opp igjennom tidene. Denne måneden trekker vi frem kunstnere som på ulike måter har tolket naturmaterialer i sin praksis, både som maleri og skulptur.

Sand fra Mexicos Stillehavskyst og PVA på bomullslerret

Sandmaleriene til Magnus Vatvedt (f. 1981) synes umiddelbart som abstrakte, gesturale malerier. Tykke strøk med lys og mørk masse er fordelt over lerretstoffet med tykk pensel eller bred spatel. Uttrykket er likevel mer ladet enn ved første blikk, da lerretet ikke er malt med maling, men steds-spesifikk sand fra steder verden over, innhentet av kunstneren selv. Verkene kommenterer maleriets historie som et personlig dokument og en verdifull gjenstand, kan samtidig disse verkene tolkes som et essensielt uttrykk for en eskapistisk holdning hos kunstneren. Med henvisning til utallige strender kan man forestille seg varme dager i sanden, svimeslått av festligheter og søken etter meningen med livet der man skuer utover uendelige bølger som renner inn over føttene.

Vatvedts malerier dreier seg både om filosofiske og eksistensielle spørsmål, men også sandens fysiske egenskaper i kunsten, både visuelt og taktilt. Maleriene med sand stiller et interessant visuelt spørsmål ved hva de er - da verkene både er abstrakte og realistiske på samme tid.

Ali Shah Gallefoss (f. 1989) har en mastergrad i møbel- og romdesign fra Kunsthøgskolen i Oslo og en bachelorgrad i møbel- og romdesign fra Universitetet i Bergen. Med ulike materialer som metall, stein, tre og leire skaper Gallefoss objekter som utforsker tilfeldighetene og «feilene» i materialet, en prosess som innebærer å være tilbøyelig og åpen for mulighetene som dannes underveis. I utstillingen «Blant fjellras og telehiv» utspilles en kritikk av menneskets manglende vilje til å tilpasse seg naturen. I verkene er
menneskeskikkelsen representert ved de syntetiske materialene som prøver
å kontrollere de upolerte og naturlige elementene. Som et motsvar til
menneskets overdrevne behov for å forme og kontrollere omgivelsene, har
Gallefoss fremhentet upolerte objekter nær sin naturlige form, hvor de
visuelle og materielle kvalitetene forblir de samme uavhengig av
menneskepåførte «feil».

Kaare Ruud (b. 1993) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MFA) og Bergen (BFA). Ruuds skulpturer tar ofte utganspunkt i hverdaglige bruksobjekter som opphøyes, transformeres og tillegges nye elementer. Betrakteren føler seg liten i møte med hans gigantiske bord og stoler, hans karakteristiske vann-slangeskulpturer kveiler seg rundt i lokaler og har utganger som minner mer om slanger som spruter og drypper ut vann. Ruuds opphøyer på elegant vis det ordinæres muligheter innenfor kunsten, noen ganger helt slik de er, andre ganger opphøyet med eksklusive materialer som bronse. Han gir vanlige figurative bruksobjekter et abstrakt og komplekst formspråk, og er et spennende talent innenfor det yngre feltet av norsk samtidskunst.

Kaja Dahl (f. 1984) har en mastergrad i Design for Luxury and Craftsmanship fra ECAL i Sveits og en bachelorgrad i Product and Interior Design fra Beckmans College of Design i Stockholm. Hun arbeider med ulike materialer som rå sten, terrakotta, glass og porselen, og skaper skulpturer som svarer til et ønske om å forsterke det sanselige forholdet mennesket har til naturmaterialene rundt seg. Med teknikker som krysser mellom håndverk og produktdesign skaper Dahl unike og taktile verk med en karakteristisk estetisk sanselighet. Dahl har siden 2019 vært basert i Oslo etter en rekke år med designrelaterte prosjekter og residenser i utlandet.