Utvalgte verk: Juni

Kunstverk
01.06.2024

Denne måneden retter vi fokus mot kunstverk med et sommerlig preg som minner oss om den kommende årstiden, gjennom fargebruk og motiv. Med glødende farger og naturens blomstring opplever vi en fornyet følelse av liv og glede. Disse kunstverkene fungerer som visuelle påminnelser om den livlige energien som følger med sommermånedene.

Audun Alvestad (f. 1980, Ålesund) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (MA, BA) med utveksling ved Det kongelige Danske kunstakademi i København.

Alvestad har marker seg innenfor bølgen av naivt figurativt maleri, og er kjent for sin utforskning av samfunnets skiftende kjønnsroller og sosiale strukturer. Kunstnerens verk er karakterisert av et særegent og lekent malerisk formspråk, med en distinkt fargepalett som omfatter pastellfarger, samt dypere nyanser av blått og lilla. I maleriene finner man ofte tematikk som berører mellommenneskelige og tragikomiske scener, som betrakteren kan relatere seg til. Han henter inspirasjon fra hverdagslige scener og motivene hans skildrer sosiale situasjoner, ofte med en underliggende humoristisk tilnærming. Betrakteren blir presentert for mennesker i ulike situasjoner, for eksempel syklende, badende, i butikken eller hengene i parken – scener som de fleste kan kjenne igjen fra egne liv og omgivelser. Karakterene forblir ofte anonyme, mens omgivelsene er gjenkjennelige, og dette skaper et sted som både virker kjent og fjern, trygt men likevel unnvikende.

Alvestads malerier kan tolkes som en utforskning av ensomhet og sosiale utfordringer, samtidig som de reflekterer dagens samfunn og individets søken etter sin egen plass i dette. Han søker å portrettere menneskets underliggende lengsel etter tilhørighet og stabilitet i en kaotisk verden. Gjennom titlene på kunstverkene tilfører han et ekstra lag av betydning som oppmuntrer betrakteren til å reflektere dypere over handlingene som utspiller seg.

Alvestads verk har blitt anskaffet av både private og offentlige samlinger, inkludert The Bunker Artspace Museum, The Preuss Collection, The Azman Museum, og The Drake Collection.

Hilde Honerud (f.1977, NO) er utdannet ved Napier University of Edinburgh og Kunstakademiet i Oslo.

Honerud har de siste årene arbeidet med forholdet mellom geopolitiske hendelser og enkeltindividet fra et humanistisk perspektiv, noe som kommer til uttrykk i fotografier som belyser ulike menneskeskapte situasjoner. Honerud har blant annet arbeidet med temaer som hvordan det er å være barn i Palestina og vokse opp i en langvarig politisk konflikt, hvordan det er å bo på transittmottak og i flyktningleir. Denne problematikken er særlig belyst i verksserien GYM, der Honerud har fotografert og bearbeidet motiver tatt gjennom sitt lange engasjement for initiativet ´Yoga and Sport with Refugees´ i Moria-leiren på Lesvos. Honerud arbeider også med prosjekter som omhandler bilder i nyheter, naturkatastrofer og bilders retoriske grep. Arbeidene til Honerud ligger tett på en journalistisk og dokumentarisk stil, men motivene er langt unna det klassiske katastrofefotografiet. Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling og det komplekse forholdet mellom form og innhold. Gjennom en formell tilnærming, ønsker Honerud å undersøke hvordan prekære politiske og sosiale forhold kan oppleves gjennom det hverdagslige og gjenkjennelige.

Ellen Grieg (f. 1948, Oslo) er utdannet ved Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Kunstakademiet i Brattislava og Høyskolen i kunsthåndverk i Praha.

Gjennom et langt kunstnerskap har hun opparbeidet dyp kunnskap om ulike teknikker og fargesettinger. Griegs arbeider karakteriseres av et abstrakt formspråk i tekstile materialer der mønstre, farger, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker. I senere tid har Grieg arbeidet med serien «Transformasjoner» der tykke fargede tau henger fritt i rommet; de er voluminøse, tar fysisk plass, men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom for lys og skygge og materialitet. Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og skaper samtidig en umiddelbar opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger. Gjennom sin uforbeholdne lek med tau og tekstiler har Grieg gitt tekstilkunst en evig aktualitet i norsk kunsthistorie.

Grieg er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Ditte Ejlerskov (f. 1982, Fredrikshavn, DK) er utdannet ved Kunstakademiet i Malmö (2009).

Ejlerskov har tidligere jobbet med mainstream kultur og politikk i kunsten. De siste årene har hun latt seg inspirere av personlige opplevelser knyttet til hormoner som oxytocin og adrenalin, på folkemunne kjent som kjærlighets- og stresshormonet. De to kan ikke eksistere på samme tid, som gjør relasjonen til en kamp mellom to ekstremer. Ejlerskov har vært interessert i nettopp de psykologiske og følelsesmessige kreftene, og hvordan de påvirker adferd og relasjoner.

Ejlerskov verk er inkludert i samlingene til Museet for Samtidkunst, Roskilde (DK), Vendsyssel Kunstmuseum (DK), ARKEN Museum for Moderne Kunst (DK), MASP - Museu de Arte de São Paulo (BR), Sørlandet Kunstmuseum (NO), Malmö Konstmuseum (SE), City of Lund Art Collection (SE), The Danish Arts Agency (DK), CCA, Centre of Contemporary Art, Andratx (ES), The National Public Art Council Sweden, University of Lund (SE), Region Skåne (SE), Nykredit (DK), Fagligt Fælles Forbund (DK), Det Musiske Hus (DK).

Josefine Lyche (f. 1973, Bergen) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo.

Lyche utforsker koblingen av et nonfigurativt, postkonseptuelt maleri med en slags kosmisk, psykedelisk og New Age-ikonografi iblandet referanser til klassisk maleriske formspråk som er gitt esoteriske innsprøytninger. Arbeidene er preget av en kombinert stofflighet og slående visualitet som peker mot forestillingen om en hinsidighet med løfter om evig åndelig opplysning. Hun jobber primært innenfor det abstrakte feltet og har markert seg særlig innenfor maleri og skulptur, og har de siste årene jobbet med utstillinger og steds-spesifikke arbeider.

Lyche er kjøpt inn av flertallige private og offentlige samlinger, bl.a. Nasjonalmuseet, Caviar Factory, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet, KLP og Dnb-Nor.