Utvalgte verk: Januar

01.01.2024

Januar kan oppleves som en mørk og kald måned. Derfor retter vi denne måneden fokus mot verke som kan gi assosiasjoner til lys og varme, både bokstavelig og billedlig talt. Utallige teknikker, motiver og farger som kan bidra til hvordan et verk oppfattes, og i siste ende er det nok den personlige opplevelsen i møtet med verket som avgjør nettopp dette. Her presenterer vi et utvalg som kanskje kan bidra til litt vårlige assosiasjoner i vinterkulden.

Christian Tunge (f. 1989, NO) har en BFA i fotografi fra Universitetet i Gøteborg (2015).

Tunge arbeider hovedsakelig med fotografi, grafikk og kunstbøker. Han er interessert hvordan moderne mennesker forholder seg til bilder, og flere av hans nyere fotoserier omhandler digital bildedeling. Tunge har bemerket seg innenfor grafikkmediet og har de senere årene produsert flere av kunstverkene sine som trykk fremfor tradisjonelt foto-print. Tunge ble i 2022 tildelt Norske Grafikeres Fonds grafikkpris for en serie risotrykk vist under Høstutstillingen. Flere av hans nyere arbeider har ornamenterte rammer, et element som spiller på historisk og tradisjonell utforming av rammer, samt dagens bruk av tegn og bilder i digital kommunikasjon. Tunge utforsker på en rekke måter fotografiet som medium og fotografiets utvikling i dagens samfunn. I tillegg til eget kunstnerskap, er han grunnleggeren av kunstbokforlaget Heavy Books, som spesialiserer seg på trykte publikasjoner fra unge kunstnere. Publikasjonene befinner seg i krysningspunktet mellom bøker og kunstverk, og kommer i begrenset opplag. Tunge er også én av aktørene bak det kunstnerstyrte fotogalleriet MELK som åpnet dørene i 2009.

Tunges verker har vært en del av Høstutstillingen 2022, Göteborg International Biennial for Contemporary Art, og han er presentert på en rekke gallerier i både Norge og Sverige.

Linda Soh Trengereid (f. 1984) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Trengereids arbeider balanserer mellom det faktiske og det fiktive, og uttrykker en form for alternativ realisme hvor motivene er løsrevet fra en bestemt tid og et spesifikt sted. Verkene gir assosiasjoner til håndkolorerte foto og grafikk, men med tydelige maleriske kvaliteter. Trengereid arbeider serielt i varierende størrelser, fra det små og intime til store formater som fyller hele synsfeltet. Utgangspunktet for motivene er steder hun har besøkt og oppholdt seg og Trengereids bakgrunn som adoptivbarn fra Sør-Korea kan sies å ha en underliggende påvirkning for arbeidene. Trengereid jobber lagvis med kull og akryl på lerretet frem mot et resultat som befinner seg i krysningspunktet mellom maleri og tegning. Ofte får akrylmalingen hviske ut deler av tegningen. Der noen partier bygges opp av detaljer med kull, bygges andre partier opp med maling og pensel. Menneskene i arbeidene er fraværende eller fremstår som tomme partier med ubehandlet lerret der malingen har fått trenge delvis igjennom. Kun konturene av menneskelivene står frem og defineres av det omkringliggende landskapet. Trengereid bor og arbeider i Bergen.

Trengereid er innkjøpt av Stavanger Kunstmuseum, Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Fana Kulturhus. Hun har offentlige utsmykninger ved REV Ocean (2020), Tertnes VGS (2018-2019) og Klostergarasjen i Bergen (2015).

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984, Oslo) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo (2011).

Et gjennomgående tema i arbeidene til Tallerås er forholdet mellom individet og det urbane liv. Gjennom kunstnerskapet har Tallerås opptrådt som en som beveger seg på en nærmest konstant vandring gjennom byen; og med byen menes Oslo. Kunstnerens arbeider er spekket med selviscenesettelser der han på ett eller annet vis bruker byen, ofte på en uvanlig måte; hoppende over gjerder, spaserende langsmed t-banesporene, klatrende oppover vegger, hengende fra takrenner. I alle sine arbeider utøver Tallerås en serie sosiale lesninger av byens arkitektur.

Tallerås er innkjøpt av Oslo Kommunes kunstsamling og Norsk Kulturråd.

Lars Morell (f. 1980, NO) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo.

Morells arbeid har alltid omfattet og stilt spørsmål ved det synlige/usynlige og det som ser ut til å være noe det ikke er. I en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt har denne ikonografien blitt grundig utviklet innen mediene maleri, skulptur og fotografi. Morells nyeste serie malerier består av organiske former som "vokser" over lerretet. Hans fargete konstruksjoner kan ved første øyekast minne om forgrenede rotsystemer, men også konturer av lenker og kroker fra tidligere serier. Utførelsen varierer fra raske spontane penselstrøk til nøye justerende grep og avstemming. Løse og tydelige penselstrøk settes side om side med bakgrunnsflater i utviskede overganger. Paletten varierer fra duse jordfarger til intense pigmentmetninger. Morell utvikler verkene ut fra figurasjon og ser dem som abstraherte stilleben, som et dilemma mellom abstraksjon og representasjonsmaleri.

Morells verk er inkludert i samlingene til Malmö Kunstmuseum, Sørlandet Kunstmuseum, Equinor, KLP og Hoff Kunstsamling.

Sverre Bjertnæs (f. 1976, Trondheim) har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo (1999) og Duch Art Institute i Nederland (2004).

Han har i løpet av de siste ti årene gjort seg bemerket på den internasjonale kunstscenen. Bjertnes har gått i lære hos noen av Norges mest kjente figurative kunstnere, Tore Bjørn Skjølsvik (1989-93) og Odd Nerdrum (1993-94) allerede som sekstenåring. Hans tidligere arbeider karakteriseres av en dragning mot mørke toner og stilleben, portretter og modellstudier. I akademitiden utforsket Bjertnæs en mer fotorealistisk malemetode og en mer dempet koloritt med Villiam Hammersøy som en åpenbar inspirasjonskilde. De nyere arbeidene hans reflekterer en utforskning og en tydeliggjøring av den skapende prosessens dialogbaserte utgangspunkt, med utgangspunkt i større samarbeidsprosjekter med andre kunstnere, regissører, skuespillere og forfattere. Gjennom bruk av litterære og kunsthistoriske referanser skapes det et særegent formspråk som har gjort han til en av Norges mest ettertraktede kunstnere.