All Yellow. Almost.

Marthe Elise Stramrud
Liv Tandrevold Eriksen
Per Christian Brown
Innkjøpt av KODE Kunstmuseum, Bergen
Innkjøpt av KORO
Ellen Grieg
Innkjøpt av Oslo Kommunes Kunstsamling
Innkjøpt av Nasjonalmuseet, Oslo

Kjøp verk fra utstillingen