Skillingsviser

KUNSTNER 1: SKJULT MØNSTER

Hva om du tittet bakenfor, bakenfor det du trodde at du egentlig så? Hva om du overgir ditt første synsinntrykk for å la det som ligger bakenfor, skjult i det åpenbare få lov til å tre frem og ta over? Hva om du tok deg den tiden det ville ta, til å virkelig se? Se den gaven som skjuler seg bak det øverste laget? Skjuler seg bak det første du ser. Hva om du lot dette bli en ny måte å være i verden på? Hva om du virkelig trente ditt blikk til å virkelig kunne se bakenfor? Bakenfor det som tilsynelatende er så åpenbart?

Hva om du med nysgjerrighet tittet etter lagene under, tittet etter den gaven, visdommen, innsikten som skjuler seg i mønsteret under mønsteret. Da vil du kanskje oppleve at det er noe MER, noe mer enn det du i utgangspunktet trodde. Kanskje du vil bli beriket på en måte du ikke trodde var mulig, kanskje du vil oppdage mennesker, hendelser, tanker, handlinger, dyr og verden på en måte som vil gi deg en dypere forståelse om hva det egentlig handler om. Tenk om noen hadde sett deg for den DU ER – BAK ditt skjulte mønster? TENK om du hadde sett DEG SELV og fått tilgang til din virkelige essens som ligger bak ditt skjulte mønster?

KUNSTNER 2: SØVNGJENGERI

Når du har trent deg på å se bak de skjulte mønstrene så vil du etter hvert merke at noe i deg VÅKNER. Du går fra å være en som går i søvne, til å bli en som våkner opp. En som våkner opp på alle plan og nivåer i deg selv. Denne oppvåkningen vil gi deg tilgang til å se fargene klarere enn du trodde var mulig, ditt blikk vil bli klart, din energi vil våkne og du vil kunne handle og være i livet på en måte som vil tjene deg og helheten. Disen i ditt hode, kropp, sjel og sinn vil bli til klarhet og du vil kunne nyte deg selv, din tilstedeværelse og andre på en ny og berikende måte.

KUNSTNER 3: SKJEBNESVANGER

I denne oppvåkningen vil det være naturlig at du møter på smerte. Smerte når du treffer lagene i deg, dine skjulte mønstre og smerte når du tror du har nådd det dypeste dype i deg. I denne transformasjonsprosessen så ligger det en kilde til vekst, utvikling, visdom og klokskap. Det er i denne skjebnesvangre prosessen du kan bli lokket til å ta snarveier. Snarveier din sjel ikke vil kunne godta og sende deg ned på dypet i deg selv enda en gang, slik at du skal kunne vokse som sjel, menneske og medmenneske. Det er denne prosessen som vil bringe deg og verden til neste nivå. Til et nivå hvor du kan møte deg selv og andre med enda større forståelse, innsikt, egenkjærlighet og kjærlighet som vil gjøre at du kan kommunisere og være fred, harmoni, godhet og kilde til transformasjon. Livet er fullt av valg og muligheter. Hva velger du når din sjel og skjebnen banker på for å gi deg mulighet til vekst, transformasjon og utvikling? HUSK natten er som mørkest rett før solen står opp. Dine valg blir din skjebne.

KUNSTNER 4: EN SKULPTUR VED HAVET

Etter å ha gått bakenfor mønstre med gevinst som visdom og innsikt, blitt vekket fra ditt søvngjengeri og fått tilgang til vekst og oppvåkning, tatt dine skjebnesvangre valg og gått igjennom smerte og transformasjon kommer BELØNNINGEN. Ditt nye deg vokser frem og du vil kunne bli den du egentlig er. Du vil kunne få en utsikt og en opplevelse av ro og tilstedeværelse, når du smelter sammen med deg selv på denne måten, som om du skulle være en majestetisk skulptur ved havet. Du vil da kunne oppdage hvor støtt du står, uansett ytre forhold, uansett vær og vind. Du har ditt solide fundament. Du har kommet på plass i deg selv. Du er DIN INDRE KJERNE. Du står så støtt som du kan stå. Som om du ER en skulptur ved havet.

- Guro E. Johansen, Healer, Coach og Intuitiv Veileder.

Kjøp verk fra utstillingen