Natural Born Pollock

05.12 — 21.12.2014

Natural Born Pollock er en installasjon satt sammen av enkeltverk; tegninger, malerier, collager, seriegrafier, fotografier og videoarbeider.

Utstillingen tar utgangspunkt i murderabiliaverket ReMarx on Murder for 622$. Her kan vi lese seriemorderens John E. Robinsons autentiske selvmordsbrev til hans familie, skrevet under rettsaken som endte i dom for drapet på åtte kvinner. I verket settes seriemorderens private bekjennelser opp mot en annen form for merchandise; et fotografi av hiroshimabomben signert av bombetoktens pilot, Paul Tibbets. Seriemorderen viser skyld, anger og skam i selvmordsbrevene, mens pilotens massedrap på hundretusenvis av mennesker skinner av selvsikker stolthet.

Ikke mindre ubehagelig er det faktum at begge i kraft av sine drap er blitt merkevarer, brands, innenfor hver sin subkultur; «produktene» deres selges over nettet til høystbydende. Verkets tredje koordinat oppstår i dét Kvam med sin signatur overkoder verkets etiske paradoks og gjør det til sitt; som Ready Made er objektene blitt til vare for enda en subkultur – The LED Light Districts kunstsamlere.

Med omdreiningspunkt i dette verkets fortetning av mord og kunst, etikk og estetikk, spinner Kvam ut en kunstnerisk malstrøm. I virvelen avfødes tre portretter av filosofene Foucault, Deleuze og Arendt. Utstillingstittelen Natural Born Pollock vrenger, i lys av hans serie med drip paintings av Freud malt med Strap On, situasjonen mot satiren. Undersøkelsen av hva som befinner seg i andre enden av Kvams virvel av kunst og liv, seriemord og seriegrafi, virkelighet og fiksjon – i spennet mellom psykoanalysens fortellinger om et indre driftsliv og Big Datas fortellinger om våre ytre liv, tar form av en etterforskning. Men blir det kritikeren, betrakteren eller kunstneren selv som ender opp som detektiven?

Med denne utstillingen går Kvam enda et skritt videre i sin undersøkelse av nettets mørke underkulturer. I The Rantology Paintings (2013) var utgangspunktet en skjult nettkulturs dyrkelse av guttene bak massakren ved Clombine High School i Jefferson County, mens han i det pågående prosjektet Krieg dem Kriege / Nowthatsfuckedup tar for seg amerikanske soldaters sjokkerende billedmateriale lastet opp av soldatene selv i forsøk på å overgå hverandres brutalitet.

Kjøp verk fra utstillingen