Material Movements

Utstillingen “Material Movements” kombinerer tre kunstnere som igjennom forskjellige medier utforsker konseptet bevegelse. Via Ditte Ejlerskov, Ali Gallefoss og Irene Nordlis arbeider ser man et unikt spill mellom kunstnerisk utfoldelse, menneskelig påvirkning og materialer i bevegelse. Materialene i utstillingen påvirkes av naturlige egenskaper slik som tyngdekraft og friksjon. Disse kreftene gjenspeiles i måten kunstneren påvirker materialet og hvordan elementene igjen reagerer på hverandre. Lite er bestemt fra start – alt er i utvikling. Ettersom materialene er fulle av muligheter, reagerer de raskt på endring via kunstnerens hånd.

Ditte Ejlerskovs sublime “Dream Gradients” gir rom for refleksjon og kontemplasjon i en kaotisk verden. Hun navigerer både kunsten og den digitale verden med en fascinasjon for essensen av farge og lys. Ejerskovs serie med store håndmalte fargegradienter går utover deres visuelle skjønnhet; hennes utforskning av farge som et terapeutisk medium etablerer en dypsindig tilknytning mellom kunsten og den naturlige verden, hvor farger har makt til å påvirke vår sinnstilstand.

Ali Gallefoss’ skulpturer utforsker samspillet mellom kunstnerisk påvirkning, tilfeldigheter og intuitive endringer. Hvert av Gallefoss’ kunstverk har sin egen fortelling, påvirket av forholdene som ligger til grunn for den kreative handlingen i studio. Som svar på menneskets overdrevne behov for å forme og kontrollere miljøet, produserer Gallefoss upolerte gjenstander, der menneskeskapte ‘feil’ er med på å tilføre verdi til det endelige resultatet.

Irene Nordlis porselenskulpturer eksisterer et sted mellom abstraksjon og figurasjon. Hennes arbeider er satt sammen av fragmenter som representerer spor, levninger og minner. Det menneskeskapte og kunstnerens påvirkning er tydelig i hennes arbeider, og man kan spore hennes bevegelse og kraft i leiren og glasuren også etter arbeidene er ute av ovnen. Skulpturene hennes er på en og samme tid vakre og groteske, og fremkaller følelser av både forvitring og vekst.

Kjøp verk fra utstillingen