Mørk var natten / Kald var marken

27.11 — 20.12.2015

Denne utstillingen handler om min venn Daniel og meg. Og om det å miste ham. Tittelen er en oversettelse av Blind Willie Johnsons låt "Dark was the night, cold was the ground", en av 27 fragmenter av musikkstykker som er på gullplaten som ble sendt med romsondene VOYAGER 1 og VOYAGER 2.

25 august 2012, ble VOYAGER 1 det første menneskeskapte objekt som forlot vår solsystem.
Låten var samlingens representasjon av ensomhet.

13 juni 2013, valgte Daniel bort livet, 9926 dager gammel.
Ingenting av det vi planla for fremtiden kunne lenger bli noe av.

På graven hans står det Fred og Kjærlighet.

Fred og Kjærlighet
2015

-Martin Schreiner