Existental Extensions

07.02 — 01.03.2019

Existential Extensions I KC Tidemand

“A rhizome has no beginning or end; it is always in the middle, between things, interbeing, intermezzo.”

-Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus

KC Tidemands arbeid er inspirert av filosofien til Gilles Deleuze og Felix Guattari, spesifikt polariteten mellom reduktive og rhizomatiske systemer. Et reduktivt system er preget av hierarkiske nettverk og er en mer tradisjonell modell, som for eksempel et familietre. På den andre siden har man rhizomatiske systemer, definert som røtter eller forbindelser som kan vokse fra hvilket som helst punkt. En “Rhizome,” eller rotstokk, er et desentralisert nettverk som konstant skaper nye tilkoblinger, lik internettets uendelighet. Ved å bruke disse to motstridende tankestrukturene som utgangspunkt søker Tidemand å bryte ned barrieren mellom orden og kaos, perfeksjonisme og feilaktighet, det biologiske og mekaniske – på leting etter et syntetisk midtpunkt beveger kunsten seg fra statiske nettverk til lekende konstruksjoner.

I serien Techscapes speiles menneskets ønske om å overvinne naturen. Kontrollen utspiller seg fra stramme linjer og arkitektoniske former med sporadiske kollapser i et kartografisk nettverk. Motivet i disse verkene er rekonstruert utallige ganger, og de uendelige kopiene viser til både det perfekte og defekte. I serien Skelascapes er menneskekroppen mer enn et symbol for døden, det er også et symbol for en deaktivert maskin. «Momento Mori», vissheten om døden, har i kunsthistorien ofte vært et symbol på livets gang. Tidemand har videreutviklet denne tankegangen, og bruker skjelettet som et symbol på kroppen som en maskin, en komplisert og fabelaktig maskin full av defekter. Tykke lag med oljemaling former seg rundt skjelettet, og gir en visuell fornemmelse om at skjelettet er et arkeologisk funn.

Existential Extensions tar oss med inn i skjæringspunktet mellom det menneskelige og det mekaniske. KC Tidemand har i hele sin karriere arbeidet med menneskets dragning mot kontroll i en kaotisk verden, for så å gi etter til kaoset. Med arbeidsintensive verk visualiserer Tidemand det innebodene paradokset i vårt forsøk på å oppnå en organisert virkelighet, og menneskets håp om at teknologi kan hjelpe oss å skape det ufeilbarlige. Et håp som alltid faller igjennom, nettopp fordi teknologiens røtter er i mennesket.

KC Tidemand (f. 1988, Oslo) er utdannet ved School of Visual Arts i NYC (MA 2015) og Skidmore College, Saratoga Springs, NYC (BA 2011). Existential Extensionser Tidemands første soloutstilling i Norge. Tidligere utstillinger i USA inkluderer Space Heater Gallery, Re;art show, The Rabbithole, SVA Chelsea og Tang Museum i Saratoga Springs. Hun har også stilt ut ved Satellite Art Show i Miami, Vivid Space i San Diego, Gallery 14 Mapel at Morris Arts og Falcon Power Gallery i New Jersey. Tidemand er grunnlegger av Smooth Muscle Collective. Hun bor og jobber i New York.

Anmeldelse: Til tross for tung tematikk, fenger Tidemand de mest klønete publikummerne av oss (Subjekt, februar 2019)