Primrose Paths

21.03 — 28.04.2024

Utstillingen åpner torsdag 21. mars kl 18:00 - 20:00

Sommerfuglens intrikate livsstadier – fra egg, larve og puppe til dens flyktige voksne form – er en manifestasjon av naturens transformative krefter. Skjørheten til en fotografisk print, utsatt for falming og forringelse over tid, inkarnerer en tidsmessighet som speiler sommerfuglens flyktige levetid. De utfordrer begge vår oppfatning av stabilitet og varighet.

Likheten mellom sommerfuglens livsstadier og skjørheten til et fotografi er ikke bare overfladisk; den taler til en dypere sannhet om vår eksistens. Det fysiske livets harde realiteter. Både sommerfuglen og den fotografiske printen befinner seg i en tilstedeværelse hvor kunsten ikke er begrenset til et spesifikt medium, men er en måte å omforme vår forståelse av verden på.

I sine siste arbeider har Christian Tunge valgt en intrikat prosess for fotografisk opptak, redigering, manipulasjon og eksponering. Verkene er produsert via lightjet, en hybrid av digital og analog fototrykk. Med en lightjet kan man mate en digital fil til en tradisjonell kjemisk trykkprosess, og eksponere fotosensitivt papir med en laser. Et framskritt fra den tungvinte prosessen i det tradisjonelle mørkerommet. Ved å benytte seg av denne metoden har Tunge klart å eksponere sine digitale bilder til et analogt papir.. Men, midt i metamorfosen fra en digital piksel til en kromogent print har Tunge manipulert prosessen ved å legge til lys med hjelp av lasere og håndholdte lyskilder. Dermed har kunstneren lagt til et unikt lysavtrykk på hvert bilde som blander seg med den antatte perfeksjonen til den digitaliserte prosessen, som om den endrer verkets digitale DNA.

Ifølge Jacques Rancière er den frigjorte tilskueren en som aktivt deltar i skapelsen av mening og betydning, i stedet for å passivt konsumere forhåndsbestemte meldinger eller bilder. På samme vis er vårt møte med en sommerfugl eller et fotografi ikke kun en passiv observasjon, men en dynamisk og interaktiv tolkningsprosess. Den fysiske opplevelsen i sanntid versus det flyktige øyeblikket av den digitale natur. Videre ligner sommerfuglens virke i dens mutasjonsstadier på printoverflaten som avslører seg for oss gradvis under eksponeringen i et tradisjonelt fotografi.

Fotografen er derimot mer som en edderkopp, med sitt nettliknende fangstverktøy. I boken Anywhere or not at all hevder Peter Osborne at et fotografi er en «objektiv illusjon under temporal objektivisering.» Han hevder videre at et fotografi ikke kan begrenses til definisjonen av et medium per-se, da det eksisterer overalt – samtidig. Det samme bildet finnes i negativet, på printoverflaten, på skjermen og svevende gjennom internettet. Det er et medium som ikke kan knyttes til ett objekt alene. Kanskje det digitale bildet er som sommerfuglen, tilsynelatende multiplisert i antall, frittsvevende – i kontrast til den fastlåste formen til det fysiske printet. Men likevel, er det ikke noen ganger, i edderkoppnettets dødsliknende grep, at vi stopper opp, fokuserer og virkelig tar inn for oss vår temporære eksistens.

- Bjarne Bare

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Forbundet Frie Fotografer

- -

Press: Aftenposten, 03.04.2024, Det er mer ved disse bildene enn man først tror


Kjøp verk fra utstillingen