Halparke

02.02 — 05.03.2023

Hvordan oversettes bevegelse til form?

Dette er et av spørsmålene som Nebil Zaman berører i sin første separatutstilling i KUBEN.

Utstillingens tittel refererer til det kurdiske ordet for carole eller ringdans, den eldste formen for kollektiv dans kjent fra både vestlig og østlig kultur. Zaman har hentet inspirasjon fra halparke som utgangspunktet for en serie av skulpturer som beveger seg i krysningspunktet mellom kunstverk og funksjonelt objekt. Med et rutenett som begynnelsen for hver konstruksjon, utforsker Zaman hvordan kroppslige bevegelser kan oversettes til en type møbeltypologi, og videre hvordan verkene relaterer til kroppen visuelt. Et rutenett representerer vanlig vis noe strengt og kontrollerende, men som i Zamans verk åpner for form og bevegelse innenfor rammene. Spørsmålet om hva som kan skapes innenfor avgrensede rammer er fremtredende her. Dette angår ikke bare skapelsen av et visst objekt, men representerer også et visuelt symbol for hvordan mennesker relaterer til hverandre og grensene vi setter for oss selv innenfor et samfunn.

De presenterte verkene er en fortsettelse av teknikken og materialene Zaman har jobbet med de siste årene, i søken etter balansen mellom kunstverk og funksjonelt objekt, pekende bakover mot eldre sivilisasjoner, men også mot fremtiden.

/ Teksten er opprinnelig skrevet på engelsk

Kjøp verk fra utstillingen