Svart karbon dannar skyer, driv i vind og fell til jord (Isfjell, Ny-Ålesund, Svalbard) 2

Charcoal on drawing paper, 40g with floating frame

59 x 41.5 cm
Unik
kr 12 000,00
+ 5% i kunstavgift

Randi Nygård (f.1977, Bergen) har en mastergrad fra Kunstakademiet ved NTNU i Trondheim.

Hun arbeider hovedsakelig med tegning, collage, installasjon og tekst. Klima og samfunnsstrukturer er gjennomgående tematikker i Nygårds arbeider. I de senere årene har hun tatt utgangspunkt i vitenskapelige fakta og hypoteser om det som krysser samfunnet og det sosiale med naturens krefter og evner. Gjennom tredimensjonale collager, tegninger og installasjoner visualiserer hun egne hypoteser om relasjonen menneske-natur. Nygård beskriver sine egne arbeider som visuelle modeller over komplekse og usynlige relasjoner, og lar seg inspirere av naturlige prosesser, som at isbreer puster, at tennene våre er linket til evnen til å huske og at ord på like stavelser ofte står for ting med lignende visuelle former. Spørsmålet Hvilken betydning har kunst og kultur når klima og miljø er i dramatisk endring? er særlig aktuelt for Nygårds kunstnerskap, som mener at kunsten kan fungere som et verktøy for å frembringe rasjonelle fakta og kunnskap om klima- og miljøutfordringer verden står overfor.

Nygård er en del av det internasjonale samarbeidet Ensayos, et tverrfaglig prosjekt hvor kunstnere, samfunns- og naturvitere og filosofer undersøker temaer tilknyttet politisk økologi.

Text for Sensing Earth, Anthology published by Valiz (with Meander)
2023
Poem, Galerie Modulab, France
2022
Turba Tol, La Biennale di Venezia
2022
Oceanic Thinking (Semester 2), The University of Queensland Art Museum, Australia
2022
Cellule de performance, MABA, France
2022
Cucú and Her Fishes (Act l), Tenerife Espacio de las Artes
2021
As far as my Eye can Sea - The Expedition Exhibition, Bomuldsfabriken
2021
Elva, Kongsvinger Museum, Kongsvinger kunstforening
2021
SUBMERGED PORTAL, Kunstplass Contemporary Art
2021
Unfolding Questions, Codes, and Contours, Tromsø Kunstforening
2020
Unfolding Questions, Codes and Contours (group), Tromsø Kunstforening
2020
Tenthaus for Sale (group), Tenthaus Oslo
2020
Signalfeil, Atelier Nord
2020
Gesichte, Geschichte, Gedichte - Sicht, Schicht, Dicht, Kunstverein Springhornhof, Germany
2019
Sikt, skijt, dikt (solo), MELK
2019
Tegnetriennalen (group), Kunstnernes Hus
2019
The Drawing Triennial, Kunstnernes Hus
2019
Walk like a Giant (group), QB Gallery
2015
Ein tanke i naturen (solo), Tag Team
2014

Flere kunstverk