Fragments, combined

2020 - 2021

Sveiset, håndmalt stål

52 x 21 x 31 cm
Unik
kr 40 000,00
+ 5% i kunstavgift

Kjell Varvin (b. 1939, Bærum) er utdannet ved École Superieure des Beaux-Arts i Paris og Artes y Oficios i Barcelona.

Eksperimentering innenfor det abstrakte feltet, både med maleri og skulptur, har vært sentralt i Varvins kunstnerskap de siste 50 årene. Kunstnerskapet hans som helhet er plassert innenfor 1900-talls kunst-ismer og arbeidsmetoden hans kan sammenliknes med improvisasjonsjazz, hvor han går i gang og lar intuisjon, umiddelbare valg og følelser lede an i prosessen. Arbeidene hans spiller på musikalitet og rytme, og de plasseres ofte i konstellasjoner hvor de forholder seg til hverandre. Skulpturene kan ofte vises på utallige måter: hengende på vegg, stående på gulv eller hengende fra taket.

Varvin er innkjøpt av Nordnorsk Kunstmuseum, Nasjonalmuseet,The Central Academy of Arts, Beijing, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamling, Bærum Kommunes Kunstsamling og Sogn og Fjordande Kunstmuseum.