Utvalgte verk: Mars

01.03.2024

Denne måneden ønsker vi å sette fokus på kunstnere som utforsker tekstilens unike potensial som et kunstnerisk medium. Med en lang historie og en rik arv bak seg, åpner tekstilkunsten opp for et uendelig spekter av uttrykk gjennom en rekke teknikker og materialer.

Tekstilkunsten er mer enn bare et materiale; det er en måte å uttrykke rå intimitet og sårbarhet på. Gjennom hvert sting og hver fiber formidler kunstnerne en historie, en følelse eller en idé som inviterer betrakteren til å utforske og forstå verden på nye måter. Tekstilkunstens taktile natur inviterer betrakteren til å nærme seg kunsten på en intim måte, å oppleve den gjennom berøring og utforske de komplekse lagene av mening som ligger innvevd i hvert verk.

En reise gjennom tekstur og farge, gjennom historie og følelser, inviterer betrakteren til å oppdage nye perspektiver og dype inn i kunstnerens univers. Vi er stolte av å kunne presentere verkene til tekstilkunstnere som utfordrer og inspirerer oss, og håper du vil finne like mye glede og inspirasjon i deres arbeid som vi gjør.

Ellen Grieg (f. 1948, Oslo) er utdannet ved Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Kunstakademiet i Brattislava og Høyskolen i kunsthåndverk i Praha.

Gjennom et langt kunstnerskap har hun opparbeidet dyp kunnskap om ulike teknikker og fargesettinger. Griegs arbeider karakteriseres av et abstrakt formspråk i tekstile materialer der mønstre, farger, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker. I senere tid har Grieg arbeidet med serien «Transformasjoner» der tykke fargede tau henger fritt i rommet; de er voluminøse, tar fysisk plass, men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom for lys og skygge og materialitet. Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og skaper samtidig en umiddelbar opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger. Gjennom sin uforbeholdne lek med tau og tekstiler har Grieg gitt tekstilkunst en evig aktualitet i norsk kunsthistorie.

Grieg er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.

Sarah Vajira Lindström (f.1981, Sri Lanka SE/NO) er utdannet innen tekstil ved Royal College of Art og Central Saint Martins i London. Hun bor or arbeider i Oslo.

I kunstnerskapet til Lindström tar hun utgangspunkt i vitenskapens kulturhistorie, med et søkelys på møtet mellom vitenskap, tro og magi. En gjennomgående tendens i kunstnerskapet til Lindström er utforskningen av marginalsoner og grensetilstander gjennom eksperimentering med materiale og teknikk. Resultatet er noe som ikke helt har en plass – non-things. Det er verken det ene eller det andre. De har nærmest oppstått av seg selv og tilhører ingen steder. Inspirert av vitenskapens estetikk, skaper Lindström en opplevelse av tillit og sannhet i verkene sine. Perfeksjon står sentralt i resultatet og skaper en spenning der kunstverket er både ubegripelig og overbevisende.

Tonje Plur (f. 1985, Oslo) har svennebrev i kjole- og draktsøm (2005) og en mastergrad i klesdesign fra Kunsthøgskolen i Oslo (2017).

Plurs kunstneriske praksis befinner i rommet mellom mote, håndverk og billedkunst, hvor hun jobber skulpturelt med tekstil og referanser til påkledning. I Plurs voluminøse skulpturer brukes søm og strikking i kombinasjon med en rekke tekstile overflateteknikker. Plur arbeider primært som kunstner, men bruker sømteknikk og mønsterkonstruksjon hentet fra skredderfaget. Hun er kjent for rikt bearbeidede overflater og kombinerer ofte flere teknikker i ett verk for å skape struktur og tredimensjonale overflater. Hun er interessert i hvordan de forskjellige teknikkene, materialene og overflatene fungerer mot hverandre, både visuelt og taktilt. Arbeidene oppleves kanskje aller best tett på.

Plur er innkjøpt av Nasjonalmuseet.

Siren Dahle (f. 1986, NO) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dahle bruker fotografier av sammenraste bygninger og konstruksjoner som utgangspunkt for en rekke av verkene sine, hvor arkitekturen kan oppfattes som dyster og tilsynelatende på randen av forfall. Motivene gjengis i billedvev, og det oppstår et finmasket samspill mellom konstruksjonen av veven og den destruktive kollapsen knyttet til reformering av byrom, krigføring og krise. Verkenes ramme eller fundament kan være støpt i materialer som for eksempel røff betong, sementblokker eller armeringsjern, der tekstilene ser ut som de ønsker å bryte ut og frigjøre seg fra disse. Både materialene og motivene signaliserer byggeaktivitet og et byrom i endring. Verkene tegner videre et visuelt bilde av et både fysisk og mer eksistensielt forfall – forvrengte tanker og følelser av motløshet. Dahle plasserer seg selv i et skjæringspunkt av kontraster: mellom det uperfektes skjønnhet, en estetikk av forfall og muligheten for å bygge opp noe.

Dahle er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.

Hanne Friis (f. 1972, Oslo) er utdannet innen maleri og skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun er mest kjent for sine sensuelle, abstrakte skulpturer i forskjellige tekstilmaterialer. En stor andel av tekstilene hennes er farget ved bruk av plantebaserte materialer som gjennom tidkrevende prosesser gir overflatene et malerisk uttrykk. Skulpturene blir så nøye konstruert for hånd med en særegen teknikk; med en liten nål transformerer Friis materialet ved å brette og klemme stoffet inn i organiske formasjoner og komplekse strukturer som skaper en opplevelse av vekst og endring. Det ambivalente forholdet mellom form og materialitet blir et gjennomgående tema.

Friis’ verk er å finne i samlingene til Haugar kunstmuseum i Tønsberg, Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand, den norske regjering, KODE kunstmuseum i Bergen, Nasjonalmuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Haugalandmuseet i Haugesund, Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø og Kulturrådet.