Utvalgte verk: januar

Kunstverk
01.01.2023

Kunsthåndverk har fått stadig fornyet aktualitet i norsk samtidskunst. Denne måneden trekker vi frem tekstilkunstnere som på ulike måter arbeider med tekstil der verkene berører både det abstrakte og skulpturelle.

Hanne Friis →

Hanne Friis (f. 1972, Oslo) er utdannet innen maleri og skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun er mest kjent for sine sensuelle, abstrakte skulpturer i forskjellige tekstilmaterialer. En stor andel av tekstilene hennes er farget ved bruk av plantebaserte materialer som gjennom tidkrevende prosesser gir overflatene et malerisk uttrykk. Skulpturene blir så nøye konstruert for hånd med en særegen teknikk; med en liten nål transformerer Friis materialet ved å brette og klemme stoffet inn i organiske formasjoner og komplekse strukturer som skaper en opplevelse av vekst og endring. Det ambivalente forholdet mellom form og materialitet blir et gjennomgående tema.

Friis’ verk er å finne i samlingene til Haugar kunstmuseum i Tønsberg, Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand, den norske regjering, KODE kunstmuseum i Bergen, Nasjonalmuseet i Oslo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Haugalandmuseet i Haugesund, Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø og Kulturrådet.

Søren Krag (f. 1987 i Silkeborg, Danmark) er bosatt i Bergen. Han er tidligere utdannet ved Det Jyske Kunstakademi (Aarhus), Srishti School of Art, Design and Technology (Bangalore) og gikk ut med mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen i 2019. Som kunstner arbeider han innenfor et bredt spektrum av kunstneriske disipliner som bilde, lyd, video og installasjon - ofte med fokus på elektroniske og digitale verktøy. Krag er opptatt av estetiske ideer om symmetri og ornamentikk som har gjennomsyret kunsthistorien, og som har vandret både historisk og geografisk mellom forsjkellige sivilisasjoner og kulturelle regioner i verden. Den digitale Jacquard-veveteknikken som er sentralt i Krags verk muliggjør et detaljert arbeid med mønstre. En vigtig del av hans praksis består i skapelsen av digitale ’malerier’ ved hjelp av relativt simpel software. I arbeidet med dette søker han å benytte de respektive metoder/mediers ’begrensninger’ som estetisk udgangspunkt.

Krag arbeid er representert i samlingen til Kunstmuseet i Sogn og Fjordane (Førde). I 2020 ble Krag tildelt ’the Lumen price for art and technology: Nordic award’.

Ellen Grieg (f. 1948, Oslo) er utdannet ved Statens Håndtverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Kunstakademiet i Brattislava og Høyskolen i kunsthåndverk i Praha. Gjennom et langt kunstnerskap har hun opparbeidet dyp kunnskap om ulike teknikker og fargesettinger. Griegs arbeider karakteriseres av et abstrakt formspråk i tekstile materialer der mønstre, farger, strukturer og materialitet er gjennomgående bærebjelker. I senere tid har Grieg arbeidet med serien «Transformasjoner» der tykke fargede tau henger fritt i rommet; de er voluminøse, tar fysisk plass, men også visuell plass ved bruk av sterke farger, spillerom for lys og skygge og materialitet. Det abstrakte formspråket fremhever materialiteten og skaper samtidig en umiddelbar opplevelse av verket. Verkene er gjerne formet i farvesterke spiraler som henger fra taket og løser seg mer og mer opp jo lenger ned trådene henger. Gjennom sin uforbeholdne lek med tau og tekstiler har Grieg gitt tekstilkunst en evig aktualitet i norsk kunsthistorie. Grieg er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Oslo Kommunes Kunstsamling, Utenriksdepartementet og Norsk Kulturråd.