Utvalgte verk: februar

Kunstnere
01.02.2023

Oljemaling har blitt brukt av historiens pionerer innen malerkunsten, men har i senere tid fornyet sin aktualitet. Denne måneden trekker vi frem kunstnere som på ulike måter arbeider med oljemaleri, der verkene berører både det abstrakte og figurative.

Lars Morell →

Lars Morell (f. 1980, NO) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo.

Morells arbeid har alltid omfattet og stilt spørsmål ved det synlige/usynlige og det som ser ut til å være noe det ikke er. I en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt har denne ikonografien blitt grundig utviklet innen mediene maleri, skulptur og fotografi. Morells nyeste serie malerier består av organiske former som "vokser" over lerretet. Hans fargete konstruksjoner kan ved første øyekast minne om forgrenede rotsystemer, men også konturer av lenker og kroker fra tidligere serier. Utførelsen varierer fra raske spontane penselstrøk til nøye justerende grep og avstemming. Løse og tydelige penselstrøk settes side om side med bakgrunnsflater i utviskede overganger. Paletten varierer fra duse jordfarger til intense pigmentmetninger. Morell utvikler verkene ut fra figurasjon og ser dem som abstraherte stilleben, som et dilemma mellom abstraksjon og representasjonsmaleri.

Morells verk er inkludert i samlingene til Caviar Factory Kunstmuseum, Malmö Kunstmuseum, Sørlandet Kunstmuseum, Equinor og KLP.

Elin Brissman (f. 1982, SE) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen.
Brissman maler fotorealistiske gjengivelser av vinduer, dører og husfasader som vi passerer i en travel hverdag, men som vi ofte ikke enser eller legger merke til. I arbeidene vises ingen handling, ingen mennesker; kun slitte bygningsfasader, vinduer som speiles mot betrakteren og gjenstander som titter fram bak gardinene. Motivene er basert på bygninger hun selv passerer i Bergen og andre steder hun har vært. Verkene belyser etterkrigstidens modernistiske fasader, som ofte blir glemt eller ilegges liten estetisk verdi.
Brissman er innkjøpt av Haugalandmuseet, Koro, Bergen Kommunes kunstsamling og Universitetet i Bergen.

Ole Martin Lund Bø (f. 1973, Stavanger) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen.

Lund Bøs kunstnerskap dreier seg rundt et materialbevisst og minimalistisk uttrykk som spenner seg over mediene maleri, skulptur og fotografi. Han har de siste årene hatt en stor interesse for maleri, og kan sees som en kunstner som bruker maleri som medium kontra det å være maler. I Lund Bøs arbeider skapes en forestilling om at det fangende bildet kontinuerlig endrer seg etter hvordan det oppfattes og settes i sammenheng. I verkene Reproreproduseres klassiske "maleriske strøk" i mediet silketrykk, og kan leses som en gjenspeiling og abstraksjon av essens av Lund Bøs egne interessefelt, som litteratur, sosiale studier og materielle kvaliteter. Resultatet blir en kondensert refleksjon av den umiddelbare opplevelsessituasjonen.

Lund Bø er innkjøpt av private og offentlige samlinger, bl.a. Bergen Kunstmuseum, Statoil Kunstprogram, Stavanger Kunstmuseum og Baroness Jean Von Oppenheim.