Utvalgte Verk: desember

Kunstverk
01.12.2023

Denne måneden setter vi fokus på kunstbøker. Kunstbøker tilbyr en fascinerende inngang til kunstnerens virke, og gir leseren en unik mulighet til å bli bedre kjent med kunstnerens visjon. Disse bøkene varierer i omfang; noen prioriterer bilder, mens andre inkluderer dyptgående tekst, der begge tilbyr kreative perspektiver som beriker hverdagen.

Sebastian Helling (f. 1975, UK) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (MA), Royal College of Art i London (MA) og London College of Printing (BA). Kunstnerskapet til Helling har en enorm kraft i komposisjon, farge og forståelse for maleriet. Maleriene består delvis av tradisjonelle «strøk» og delvis av påsprayet maling, og i mellomrommet mellom disse måtene å behandle lerretets overflate oppstår et dirrende spenningsfelt av malerisk mening. Slik all god malerisk ekspressivitet gjør, så er kunstneren fullstendig til stede i maleriene, for er det noe disse maleriene definitivt viser tilbake til, så er det i høyeste grad Helling selv.

Boken «You Rock», lansert i forbindelse med utstillingen US / THEM ved QB og Blomqvist i høsten 2018, er en videreføring av Hellings arbeider. Den 400 sider tykke utgivelsen representerer det første volumet som presenterer Hellings tegninger. Her kommer vi nærmere inn på kunstnerens spontane og dynamiske arbeidsmetode. Bokens innhold, bestående av skisser og bildesegmenter gjenkjennelige fra hans malerier, avslører en kunstner i konstant bevegelse. Brudstykker av tekst, utforskende linjespill, ansatser til symmetriske komposisjoner, lånte eller vagt huskede figurasjoner, og nyoppdagede figurative former, konfronterer leseren side om side, og gir en eksklusiv innsikt i en kunstnerisk prosess drevet av en nesten kompulsiv trang til å skape.

Bjørn Båsen (f. 1981, NO) er utdannet ved The Arts institute at Bournemouth (BA) og Kunstakademiet i Oslo (MA). Båsens kunstnerskap inviterer betrakteren inn i et unikt univers fullt av referanser til mytologi, fortid- og nåtids dekadens, eventyr og realisme. Det umiddelbare uttrykket kan referere til romantikken og rokokko, men har samtidig klare tematiske referanser til dagens samfunn; Båsen maler sagaen om Norge i dag, men peker også tilbake i historien. Verkene er både vakre og groteske, og denne dobbeltheten sammen med et slående realistisk uttrykk i en unik mytisk billedverden, plasserer Båsen i en helt egen klasse innenfor samtidskunsten, men også kunsthistorien.

"Wonderland" av forfatter Siri Meyer, er den første monografien som utforsker Båsens verk. Boken leder leseren inn i en utforskning av Båsens kunstnerskap, som spenner over maleri, grafikk og installasjonskunst. Båsen, som håndverker i den europeiske storhetstradisjonen, trekker linjer til Eggedals kulturelle landskap, hvor også Kittelsen fant inspirasjon. Lik Askeladden samler han sivilisasjonens fragmenter, og finner skjønnhet i det som er forlatt og forfallent, fra rokokkomøbler til antikt porselen. Fra historiens aske reiser han en ny, fortryllende verden, hvor skjønnhet og uhygge eksisterer side om side, og dommedag presenteres med en forførerisk vri. Boken navigerer gjennom temaer som Eggedal, Øyet, Dekadanse, Wonderland og Det uhyggelige, og reflekterer Båsens evne til å hente inspirasjon fra et spekter av kilder, fra dekadente romaner og science fiction til visuell samtidskultur.

Christian Tunge (f. 1989, NO) har en BFA i fotografi fra Universitetet i Gøteborg (2015). Tunge arbeider hovedsakelig med fotografi, grafikk og kunstbøker. Han er interessert hvordan moderne mennesker forholder seg til bilder, og flere av hans nyere fotoserier omhandler digital bildedeling. Tunge har bemerket seg innenfor grafikkmediet og har de senere årene produsert flere av kunstverkene sine som trykk fremfor tradisjonelt foto-print. Tunge ble i 2022 tildelt Norske Grafikeres Fonds grafikkpris for en serie risotrykk vist under Høstutstillingen. Tunge utforsker på en rekke måter fotografiet som medium og fotografiets utvikling i dagens samfunn. I tillegg til eget kunstnerskap, er han grunnleggeren av kunstbokforlaget Heavy Books, som spesialiserer seg på trykte publikasjoner fra unge kunstnere. Publikasjonene befinner seg i krysningspunktet mellom bøker og kunstverk, og kommer i begrenset opplag. Tunge er også én av aktørene bak det kunstnerstyrte fotogalleriet MELK som åpnet dørene i 2009.

Publikasjonen «Too Familiar To Ignore, Too Different to Tolerate» undersøker honningbienes adferd og strukturen i bikuben for å reflektere over vår menneskelige tilstand. Den består av iscenesatte fotografier rike på symbolikk og referanser til popkultur og global politikk.

Hilde Honerud →

Hilde Honerud (f.1977, NO) er utdannet ved Napier University of Edinburgh og Kunstakademiet i Oslo. Honerud har de siste årene arbeidet med forholdet mellom geopolitiske hendelser og enkeltindividet fra et humanistisk perspektiv, noe som kommer til uttrykk i fotografier som belyser ulike menneskeskapte situasjoner. Honerud har blant annet arbeidet med temaer som hvordan det er å være barn i Palestina og vokse opp i en langvarig politisk konflikt, hvordan det er å bo på transittmottak og i flyktningleir. Denne problematikken er særlig belyst i verksserien GYM, der Honerud har fotografert og bearbeidet motiver tatt gjennom sitt lange engasjement for initiativet ´Yoga and Sport with Refugees´ i Moria-leiren på Lesvos. Honerud arbeider også med prosjekter som omhandler bilder i nyheter, naturkatastrofer og bilders retoriske grep. Arbeidene til Honerud ligger tett på en journalistisk og dokumentarisk stil, men motivene er langt unna det klassiske katastrofefotografiet. Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling og det komplekse forholdet mellom form og innhold. Gjennom en formal tilnærming, ønsker Honerud å undersøke hvordan prekære politiske og sosiale forhold kan oppleves gjennom det hverdagslige og gjenkjennelige.

Espen Gleditsch →

Espen Gleditsch (f.1983, NO) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo (2015). Gleditsch arbeider hovedsakelig med foto og tekst. Prosjektene hans tar ofte utgangspunkt i historiske begivenheter, kunstverk eller arkitektur, hvor meningsforskyvninger og feiltolkninger har spilt en sentral rolle for deres virknings- og resepsjonshistorie. I tidligere utstillinger har antikk skulptur, arkitektur og farge vært tilbakevendende motiver. I arbeidene utforsker Gleditsch mekanismene bak historieskriving, konstruksjonen av historiske fortellinger, utilsiktede meningsforskyvninger og hvordan diffuse grenser mellom subjektiv erfaring og objektive fakta preger hvordan historiske narrativ etableres og formidles.

I fotoboken "mmmMarbles" utforsker Gleditsch de antikke skulpturene fra Parthenon slik de presenteres i Duveen Gallery ved British Museum i London. Stedet hvor disse skulpturene befinner seg er omstridt; Hellas har lenge krevd dem returnert, mens britene argumenterer for at frisen blir bevart bedre og er mer tilgjengelig for et bredere publikum i London. Gjennom sine fotografier bidrar Gleditsch til diskursen om skulpturenes proveniens og vedlikehold.