Siren Dahle mottar kunsthåndverk-prisen for verket 'Concrete Life'

20.10.2023

Verket Concrete Life (Gladengveien 14) er tidligere vist i utstillingen 'Concrete Reflections' QB Gallery 2023 og vises nå i Årsutstillingen på Nasjonalmuseet.

Kunsthåndverksprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) overrekkes kunstneren bak det verketjuryen anser som det mest markante i Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling. Vinneren premieres med 200 000 kroner og mottar tilbud fra RAM Galleri i Oslo om utstillingsplass. Juryen er stolt over å utnevne Siren Dahle som vinner av årets Kunsthåndverkpris, for verket Concrete Life (Gladengveien 14) (2022).

Kontrasten mellom den myke billedveven og den harde vevrammen i betong vekker en følelse av uro som samsvarer med forandringer i byrommet. Uroen forsterkes av bygningens uklare tilstand; den kan være i ferd med å bli bygget opp eller revet ned. Motivet ga juryen umiddelbare assosiasjoner til en tendens i dagens Oslo, der man river eksisterende bygninger og bygger opp nye uten å tenke på arkitekturens betydning i å fortelle byens historie. Blant annet kommer nedbyggingen av Y-blokka til tankene. Mens deler av byens arv forsvinner hurtig, tar det mye tid å håndveve i jacquard.

- Norske Kunsthåndtverkere

Siren Dahle og Sverre Gullesen, Concrete Reflections, QB Gallery 2023

Siren Dahle (f. 1986, NO) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dahle bruker fotografier av sammenraste bygninger og konstruksjoner som utgangspunkt for en rekke av verkene sine, hvor arkitekturen kan oppfattes som dyster og tilsynelatende på randen av forfall. Motivene gjengis i billedvev, og det oppstår et finmasket samspill mellom konstruksjonen av veven og den destruktive kollapsen knyttet til reformering av byrom, krigføring og krise. Verkenes ramme eller fundament kan være støpt i materialer som for eksempel røff betong, sementblokker eller armeringsjern, der tekstilene ser ut som de ønsker å bryte ut og frigjøre seg fra disse. Både materialene og motivene signaliserer byggeaktivitet og et byrom i endring. Verkene tegner videre et visuelt bilde av et både fysisk og mer eksistensielt forfall – forvrengte tanker og følelser av motløshet. Dahle plasserer seg selv i et skjæringspunkt av kontraster: mellom det uperfektes skjønnhet, en estetikk av forfall og muligheten for å bygge opp noe.

Dahle er innkjøpt av Nasjonalmuseet.