Nye silketrykk av Bjørn Båsen

Kunstverk
03.11.2023

To nye silketrykk av Bjørn Båsen lanseres mandag 6. november. Verkene baserer seg på to tidligere malerier, og er trykket av kunstneren selv på Fellesverkstedet trykkeri i Oslo. Teknikken er silketrykk i stokastiske raster, en teknikk med prikker i flere lag med farger, best kjent fra avis-trykking.

Video: Renate Thor

Silketrykkene "Fable (Wonderland" og "Fable (Gingerbread)" inngår i Båsens Fable-serie, hvor han trekker frem egne motiver med inspirasjon fra eventyr og gjengir dem som grafikk. I dagens samfunn er eventyr ofte brukt som en virkelighetsflukt, men mange slike fortellinger var i sin tid et forsøk og en mulighet for å belyse viktige temaer som man ellers ikke snakket om. Eventyrene har i så måte en iboende realistisk dimensjon.

Båsen har siden begynnelsen av sin karriere hatt en uttalt inspirasjon og fascinasjon for både fakta og fiksjon, og bruker eventyr, myter og historiske hendelser som inspirasjon i arbeidene sine. Det er ofte en spennende dualitet i arbeidene hans; motivene som er inspirerte av virkelige hendelser fremstår med et eventyrlig preg, mens motivene som tar utgangspunkt i fiksjon fremstår som realistiske.

I de to verkene "Fable (Wonderland)" og "Fable (Gingerbread)" brukes Lewis Carolls "Alice i Eventyrland" og Brødrene Grimms "Hans og Grete" som inspirasjon. Begge disse historiene har hatt en sentral plass i vestlig kultur, og viser barns ferd i en eventyrlig, mørk og annerledes verden.

Foto: Fellesverkstedet

Fable (Wonderland), 2023
Silketrykk, stokastiske raster
Opplag: 50
63,5 x 56 cm


Båsens Taffel-malerier viser en surrealistisk porselens-verden hvor delvis mørke historier vises som skyggespill i bakgrunnen. "Fable (Wonderland)" referer til Lewis Carrolls "Alice i Eventyrland" om en ung jentes ferd inn i et forvirrende og ulogisk bakvendtland. I bakgrunnen av motivet kan man se et utdrag fra teksten:

Alice [...] found herself falling down what seemed to be a very deep well. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her […] the sides of the well […] were filled with cupboards and book-shelves.

"Alice i Eventyrland" kategoriseres ofte under Drømmelitteratur, en type fortelling som referer til den oppstykkete logikken i en drøm. Denne typen ulogikk er mer tilgjengelig i barns fantasi, og ofte vanskeligere å oppnå i våken tilstand som voksen. Båsen etterstreber denne fantasien og ulogikken i sine arbeider.

Maleriet "Taffel (Wonderland)" ble vist i utstillingen Tainted Tales på Anya Tish Gallery i Houston i 2011 og befinner seg i en utenlandsk kunstsamling. Motivet er brukt som bokomslag til kunsthistoriker Siri Meyers bok "Wonderland – Om Bjørn Båsens Kunst".

Fable (Gingerbread), 2023
Silketrykk, stokastiske raster
Opplag: 75
34 x 34 cm


Brødrene Grimms ”Hans og Grete” er et av vestens mest kjente eventyr, og man kan som betrakter minne tilbake til den grufulle gleden over å få eventyret opplest som barn, om søsknenes dramatiske ferd og seier over det onde.

Karakteristisk for Båsens Krønike-malerier er at det males to lag med historie, en vennligere side i forsiden av motivet, og en mørkere bakside på stedene der brikkene i puslespillet tilsynelatende har falt av. I maleriet "Chronicle (Gingerbread)" og silketrykket "Fable (Gingerbread)" ser vi gjenkjennelige trekk fra eventyret på både forside og bakside.

Som i mange av Båsens verk kan man trekke referanser til flere historier enn den som spiller seg ut på billedflaten. Et hus eller et hjem er ofte forbundet med trygghet, men det kan også være et sted for fangenskap, hemmeligheter og mørke baksider. Hans og Grete er en sosial-kritisk fortelling hvor man møter en familie som ikke har mulighet til å brødfø sine egne barn, og derfor må sende dem ut i skogen hvor de må stå på egne ben. Samtidig kan motivet vekke en nostalgi hos betrakteren, en glede over barndommens historier og fantasien og innlevelsen som er særegent for barndommen.

Maleriet "Chronicle (Gingerbread)" ble vist i utstillingen “Ouverture”, Galleri Skredsvig i Eggedal i 2019.

Bjørn Båsen (f. 1981, Eggedal) er utdannet ved The Arts institute at Bournemouth (BA) og Kunstakademiet i Oslo (MA).

Båsens kunstnerskap inviterer betrakteren inn i et unikt univers fullt av referanser til mytologi, fortid- og nåtids dekadens, eventyr og realisme. Det umiddelbare uttrykket kan referere til romantikken og rokokko, men har samtidig klare tematiske referanser til dagens samfunn; Båsen maler sagaen om Norge i dag, men peker også tilbake i historien. Verkene er både vakre og groteske, og denne dobbeltheten sammen med et slående realistisk uttrykk i en unik mytisk billedverden, plasserer Båsen i en helt egen klasse innenfor samtidskunsten, men også kunsthistorien.

Båsen er kjøpt inn av en rekke private og offentlige samlinger, blant annet Astrup Fearnley Museet, KODE Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Grieg Art Collection, Equinor Art Programme og DNBs kunstsamling.