Josefine Lyche på Høstutstillingen 2022

15.09.2022

Josefine Lyche (f.1973) deltar på Høstustillingen 2022 med verket Assertion (Soul Gesture I) (2021). Verket var en del av Lyches separatutstilling Illuminations på QB Gallery høsten 2021. Lyche utforsker koblingen av et nonfigurativt, postkonseptuelt maleri med en slags kosmisk, psykedelisk og New Age- ikonografi iblandet referanser til klassisk maleriske formspråk som er gitt esoteriske innsprøytninger. Arbeidene er preget av en kombinert stofflighet og slående visualitet som peker mot forestillingen om en hinsidighet med løfter om evig åndelig opplysning. Hun jobber primært innenfor det abstrakte feltet og har markert seg særlig innenfor maleri og skulptur, og har de siste årene jobbet med utstillinger og steds-spesifikke arbeider.