Siren Dahle

Skulptur, Tekstil

Siren Dahle (f. 1986, NO) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dahle bruker fotografier av sammenraste bygninger og konstruksjoner som utgangspunkt for en rekke av verkene sine, hvor arkitekturen kan oppfattes som dyster og tilsynelatende på randen av forfall. Motivene gjengis i billedvev, og det oppstår et finmasket samspill mellom konstruksjonen av veven og den destruktive kollapsen knyttet til reformering av byrom, krigføring og krise. Verkenes ramme eller fundament kan være støpt i materialer som for eksempel røff betong, sementblokker eller armeringsjern, der tekstilene ser ut som de ønsker å bryte ut og frigjøre seg fra disse. Både materialene og motivene signaliserer byggeaktivitet og et byrom i endring. Verkene tegner videre et visuelt bilde av et både fysisk og mer eksistensielt forfall – forvrengte tanker og følelser av motløshet. Dahle plasserer seg selv i et skjæringspunkt av kontraster: mellom det uperfektes skjønnhet, en estetikk av forfall og muligheten for å bygge opp noe.

Dahle er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.

Concrete reflections (group), QB Gallery, Oslo, NO
2022
Silent Drift (solo), Soft, Oslo, NO
2020
Nascent State (solo), Kraft, Bergen, NO
2019
The Earth, Current Way of Living (group), Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem-město, CZ
2019
Curio: Trans Acts! (group), Chart Design (art fair), Copenhagen, DK
2018
Greenhouse (solo), Klubovna Gallery, CZ
2018
Meander (solo), RAM Gallery, Oslo, NO
2018

Kunstverk