Xs and Os

10.02 — 13.03.2022

Xs and Os


It's all 1s and 0s

True or false


Here right now

or a thought of something

that would become

Mine or yours

Smile or force

A laughter that is not there

Slow down

Speed up

Things that really,

really exist

in your mind

One, zero

Zero, one

Memories that might have been

I utstillingen Xs and Os viderefører Christian Tunge flere av de overordnede problemstillingene fra seriene Bait og Long Lust Love (2019). Men der han i disse tidligere verkene i stor grad refererte direkte til den virtuelle verden, skaper han nå sin egen.

Helt siden internett gikk fra å være et verktøy for det amerikanske forsvaret til å bli en av de viktigste kulturbærerne i nyere tid, har det operert referensielt. I den virtuelle verdens mangel på rom og spontan lyd, er det tegnene vi orienterer oss med. Visuelle markører får en større betydning: memes, emojis, symboler og bilder har erstattet ansiktsuttrykk, gestikulering og store deler av den ikke-verbale kommunikasjonen. Tegnene er imidlertid ikke bygget på de ømfintlige nyansene mellom to menneskers følelsessentre; de er kodet i et binært system bestående av 1-tall og 0-er. Faren for misforståelser er eksponentiell når man innser at det nettopp er dette systemet som må til for at informasjonen skal nå hele verden ved et tastetrykk.

I Xs and Os understreker Tunge viktigheten av motivets «bærer» eller plattform. Bildene har beveget seg fra sin instrumentelle funksjon på internett, hvor de er ment å mane til konsum (porno), forbruk (reklame) eller være en identitetsmarkør (sosiale medier), til å delta i en bevisst kunstnerisk sammenheng. I overgangen til en ny plattform forandres konteksten: den kontinuerlige strømmen av tilforlatelige positurer, ansiktsuttrykk og markedsføringsteknikker er avbrutt. Enkeltbildet er fanget, blåst opp og manipulert – plassert i et gallerirom hvor det blir møtt med en annen oppmerksomhet, et merproduserende blikk som plasserer verket i sitt personlige referansebibliotek.

Denne inngripende og transformative omgangen med verden står i en diametral motsetning til den passive posisjonen man vanligvis inntar i den brukerorienterte versjonen av internett, hvor markedskrefter og algoritmer mater deg med det den tror du vil ha. Like viktig er det at prosessen er materialiserende: bildene dras ut fra sin luftige, såpeboble-flyktige virkelighet der inne bak dataflaten, inn i den materielle verden gjennom et langsomt og omstendelig håndverk.

Ved bruk av grafiske elementer i både motiv og ramme skaper Tunge et nettverk av tredimensjonale objekter som referer til hverandre. Fra reproduserbart bilde i digital kode, til et tredimensjonalt objekt som må følge de fysiske lovene. Det grafiske står i et vekselspill med motivets mer eller mindre subtile meningsinnhold, slik at enkeltverkene blir konstellasjoner man må dechiffrere og assosiere videre ut fra. Edderkoppnettet er klissete, dryppende, fengslende – posituren bak hentyder til noe av det samme.

Tunge forener form og idé ved å bruke serigrafi. Den eldgamle trykketeknikken er binær, slik som datamaskinen: i silketrykk er ikke gradient mulig, kun én farge trykkes om gangen. Enten er blåfargen der, eller så er den det ikke. 1 eller 0, kyss eller klem.

💋xo Thula Kopreitan


Utstillingen er støttet av Norske Grafikeres Fond.

Buy works from the exhibition