Flight Patterns in the Age of Nonsense (Avocado)

Oil, acrylics, primer and gesso linen canvas, wooden stretcher

70 x 50 cm
Unik

Kenneth Alme (f.1981, Tønsberg) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Städelsschule Frankfurt. Han arbeider primært med maleri og installasjon, og med materialer som oljemaling og akryl. Gjennom et abstrakt formspråk leker Alme med figurative elementer fra naturen, inspirert av relasjonen mennesket har til sine egne omgivelser. I Almes kunstnerskap utforskes mulighetene av å forstå det uforståelige; både i maleri og kunst, men også på et eksistensielt og poetisk plan. De lette penselstrøkene kan ved første øyenkast virke tilfeldige, men går man nære nok maleriene oppdager man at de er presise og planlagte. Både framsiden og baksiden av arbeidene er malt, og ofte er de brukt til å lage avtrykk fra noen malerier over på noen andre. Slik henger de sammen i et fellesskap, der alle verkene er et resultat av hverandre, som et naturlig kretsløp.

For Alme er kunstproduksjonen en evig prosess og kan sammenlignes med den lyriske prosessen til en musiker. De spiller det samme om og om igjen, men med nye variasjoner. Nye hastigheter, nye rytmer. Slik blir maleriene noe som er i stadig utvikling – som en biologisk prosess som aldri tar slutt. Det visuelle og hvordan ting hører sammen er også viktige elementer i Almes produksjon. Slik som hvordan mennesker og naturen hører sammen. Ikke nødvendigvis i et miljøperspektiv, men hvordan vi forholder oss til naturen både bevisst og ubevisst. Maleriene er inspirert av denne tanken og kan leses som mulige tolkninger av denne relasjonen. Alme er særlig inspirert av estetikken i naturen og spillet mellom farger og former, men også av den dramatiske endringen og naturlige prosessen i naturen. Hvert tre og blomst har sin egen form, sin egen koloritt. På samme måte som naturen endrer seg med årstidene, er Almes kunstnerskap i evig utvikling.

Paper Planes (group), Standard
2021
Flight Patterns in the age of Nonsense (solo), QB
2018