Thomas Hestvold

Maleri, Papirarbeid

Thomas Hestvold (f. 1957, Oslo) har sin kunstutdannelse fra School of Visual Arts i New York (1990), Vestlandets Kunstakademi (1988) og Kunstakademiet i Trondheim (1986). Han arbeider hovedsakelig med maleri, collage, glassmaleri og grafikk. Hestvolds arbeider kan beskrives som en abstrakt utforskning av farger og former. Det er særlig papirkollagene med pastellstift og olje- og akrylmaling, som vekker oppsikt med sine frie former og lekne utførelse. I arbeidene tar Hestvold utgangspunkt i malerier fra romantikken rundt 1800-tallet, den gang kunstnerne var opptatt av å skildre en truende og storslått natur. En natur som gjorde at menneskene følte seg små og fikk dem til å kjenne naturen som noe stort og overveldende. Nå er rollene snudd, og det er naturen som er truet og skjør som følge av menneskets eksistens. Dette endrede forholdet ligger som et bakteppe for Hestvolds arbeider, der han undersøker mulige løsninger på dette fenomenet både hurtig og grundig gjennom utforskninger av billedflaten.

Fem nye malerier (solo), ISCA Gallery
2021
Topografi over det delvis dunkle (group), Kristiansand Kunsthall
2019
Fra naturen (solo), Kunstnerforbundet
2018

Kunstverk